مطالب پیشنهادی از سراسر وب

بکارگیری Datastores ردیس کاملاً مدیریت شده با Google Cloud Memorystore

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، پایگاه داده ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش کلود (Cloud) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ردیس (Redis)

Memorystore به دلیل ماهیت حافظه خود ، دارای برخی از کمترین تأخیرهای موجود در سیستم عامل ، تا سطح زیر میلی ثانیه است. این سرویس مدیریت شده Redis در زیرساخت های بسیار مقیاس پذیر Google میزبانی می شود، به این معنی که می تواند از instances تا 300 گیگابایت و توان شبکه 12 گیگابیت بر ثانیه نیز پشتیبانی کند. Memorystore یک مسیر مهاجرت آسان برای کاربران Redis فراهم می کند، تکنولوژی ای که محبوبیت آن به سرعت در حال رشد است، به ویژه برای استفاده در کانتینرهای Docker که روی Kubernetes اجرا می شوند. در این دوره، شما تمامی جنبه های کار با Memorystore را بررسی خواهید کرد و نحوه کسب بیشترین استفاده از این سرویس پایگاه داده مدیریت شده قدرتمند را یاد خواهید گرفت. در ابتدا، مجموعه محصولات ذخیره سازی موجود در GCP و محل دقیق و مناسب Memorystore را بررسی خواهید کرد. شما با قابلیت های استفاده از Redis در کَش داده ها برای تراکنش ها، و به عنوان یک سیستم تحویل پیام publisher-subscriber آشنا خواهید شد و سیاست های تخلیه LRU که Memorystore پیروی می کند را یاد خواهید گرفت. سپس، یکپارچه سازی Memorystore با اپلیکیشن هایی که شما روی App Engine ،Compute Engine VMs و روی خوشه های Google Kubernetes Engine میزبانی می کنید را پیاده سازی خواهید کرد. این ها جدیدترین آپشن هایی است که GCP برای کار با Redis مدیریت شده پشتیبانی می کند. در پایان، درک عمیقی از نحوه پیکربندی Memorystore برای پیکربندی هایی با دسترسی بالا کسب خواهید کرد. Memorystore دو ردیف Redis را ارائه می دهد: instances ردیف پایه و ردیف استاندارد. instances ردیف پایه از تکثیر و شکست متقاطع پشتیبانی نمی کنند، در حالی که اپلیکیشن های ردیف استاندارد به هر دو ویژگی مجهز هستند. بعلاوه، ردیف استاندارد در طول مقیاس پذیری، از کار افتادگی بسیار کمتری به بار می آورد. شما نحوه نظارت بر Redis instances با استفاده از Stackdriver را نیز مشاهده خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما درک خوبی از نحوه بکارگیری Memorystore برای کش کردن داده های خود روی ابر را کسب خواهید کرد و خواهید دانست که چطور می توانید Redis مدیریت شده را با اپلیکیشن های در حال اجرای خود بر آپشن های محاسباتی مختلف در GCP، یکپارچه سازی کنید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Leveraging Fully Managed Redis Datastores Using Google Cloud Memorystore Author:Vitthal Srinivasan Duration:1h 31m

Due to its in-memory nature, Memorystore features some of the lowest latencies on the platform, down to sub-millisecond levels. This managed-Redis service is hosted on Google’s highly scalable infrastructure, which means that it can support instances up to 300 GB and network throughput of 12 Gbps. Memorystore offers an easy migration path for users of Redis, a technology that is fast gaining popularity, especially for use from within Docker containers running on Kubernetes. In this course, Leveraging Fully Managed Redis Datastores Using Google Cloud Memorystore, you'll examine all of these aspects of working with Memorystore, and learn how to get the best out of this powerful managed database service. First, you will explore the suite of storage products that are available on the GCP and where exactly Memorystore fits in. You will be introduced to the capabilities of using Redis to cache data for transactions, and as a publisher-subscriber message delivery system, and you will learn about the LRU eviction policies that Memorystore follows. Next, you will implement Memorystore integrations with applications that you host on Compute Engine VMs, App Engine, and on Google Kubernetes Engine clusters. These are the current options that the GCP supports for working with managed Redis. Finally, you will dive into how you can configure Memorystore for high-availability configurations. Memorystore offers two Redis tiers: basic tier and standard tier instances. Basic tier instances do not support cross-zone replication and failover, while standard tier applications are equipped with both features. In addition, the standard tier offers far lower downtime during scaling. You’ll also see how you can monitor Redis instances using Stackdriver. When you’re done with this course, you will have a good understanding of how you can use Memorystore to cache your data on the cloud and know how you can integrate managed Redis with your applications running on various compute options on the GCP.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس