تبلیغات

توانمندسازی لود بالانسینگ (Load Balancing) بر روی پلتفرم ابری گوگل

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Cloud ، سرویس های گوگل ، آموزش شبکه

معمولا، متعادل کننده های بار به عنوان ابزارهای سری که فقط بعضی از برنامه ریزان شبکه یا معمارانی که در هنگام برنامه ریزی برای موقعیت ها و مشکلات نهایی واقعا مجبورندنگران آنها باشند، استفاده می شوند، اکنون آنها بی شک روند جدید می باشند. این به این دلیل است که در دنیای ابر، نمونه های محاسبات سمت سرور و آدرس های IP، هر دو به طور مرتب و غیر قابل پیش بینی تغییر می کنند.

متعادل کننده های بار، با پایدار کردن سرویس های سمت کاربر این امکان  را فراهم می آورند که کاربران با اطمینان به برنامه های کاربردی متصل شوند، و درخواست های خود را به نمونه مناسب سرویس سمت سرور منتقل کنند. در این دوره، شما انواع مختلف گزینه های متعادل کننده بار موجود در محیط ابر گوگل، را بررسی کرده و با آنها کار خواهید کرد و می توانید گزینه مناسب را برای مورد خاص استفاده خود انتخاب کنید.

ابتدا، با درک گزینه های متعادل کننده بار برروی پلتفرم ابری گوگل، لایه ای از مدل OSI که در آن عمل می کنند، و درک تفاوت های بین متعادل کننده بار جهانی و منطقه ای و تعادل بار داخلی و خارجی، شروع خواهید کرد. بعد، اجزای مختلفی که متعادل کننده های بار سراسری HTTP را تشکیل می دهند مانند سرویس های سمت سرور، قوانین ارسال و نقشه های آدرس URL به شما معرفی می شوند. سپس، شما بصورت عملی، دو متعادل کننده بار سراسری HTTP را ایجاد و پیکربندی می کنید، تا هر دو نمونه گروه های مدیریت شده و غیر مدیریت شده را نشان دهید. در نهایت، شما دیگر متعادل کننده های بار سراسری و همچنین منطقه ای برروی پلتفرم ابری گوگل، مانند تعادل بار با پروکسی TCP و پروکسی SSL و تعادل بار شبکه را بررسی می کنید. هنگامی که شما این دوره را به پایان برسانید، شما یک درک جامع و عملی در مورد گزینه های مختلف متعادل کننده بار در پلتفرم ابری گوگل خواهید داشت و شما می توانید گزینه مناسب را برای مورد خاص استفاده خود انتخاب کنید.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Leveraging Load Balancing Options on the GCP Author:Vitthal Srinivasan Duration:2h 23m

Load balancers used to be somewhat arcane tools that only some network planners or architects really had to worry about during edge-case planning; now they are absolutely mainstream. This is because, in the on-cloud world, backend compute instances and IP addresses both change frequently and unpredictably. Load balancers provide the stable front-end that end users of an application can reliably connect to, and have their requests routed to the appropriate backend instance. In this course, Leveraging Load Balancing Options on the GCP, you'll explore and work with the different kinds of load balancing options available on the Google Cloud and know the right one to pick for your specific use case. First, you’ll start off by understanding the different load balancing options on the GCP, the OSI layer at which they operate, and understand the differences between global and regional load balancing and external and internal load balancing. Next, you’ll be introduced to the various components that make up the global HTTP load balancer such as backend services, forwarding rules, and URL maps. Then, you'll get hands-on and create and configure two HTTP load balancers to demonstrate the use of both unmanaged and managed instance groups on the backend. Finally, you'll explore all of the other global as well as regional load balancers on the GCP, such as the TCP proxy and SSL proxy load balancing, network load balancing. When you’re done with this course, you'll possess a comprehensive conceptual and hands-on understanding of the various load balancing options on the GCP and you'll be able to pick the right one for your use case.

پیشنهاد فرادرس