آموزش پیشنهادی فرادرس

گزینه های توانمند سازی اتصال متقابل شبکه در چارچوب ابری گوگل (GCP)

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، سرویس های گوگل

چارچوب ابری گوگل (GCP) انواع سرویس های شبکه ای را برای اتصال شبکه های مختلف VPC (رایانش ابری اختصاصی)، بر روی چارچوب ابری گوگل و همچنین برای اتصال نصب های درون سازمانی به نصب های درون محیط ابری، فراهم می کند. بعضی از این موارد شامل استفاده از آدرس های IP خارجی می شود، در حالی که دیگران از آدرس های IP داخلی یا RFC 1918 پشتیبانی می کنند. درک درست از فناوری اتصال متقابل برای نمونه مورد استفاده شما ممکن است گیج کننده باشد. در این دوره (گزینه های توانمند سازی اتصال متقابل شبکه درGCP)، شما توانایی دقیق معانی متفاوتی از این گزینه های اتصال را درک خواهید کرد و پیکربندی درستی را برای مورد استفاده خود خواهید داشت. ابتدا، شما طیف گسترده ای از گزینه های در دسترس، از جمله هر دو گزینه همتاسازی و اتصال متقابل، و همچنین سرویس های رایانش ابری اختصاصی اشتراکی، شبکه خصوصی مجازی و همتاسازی رایانش ابری اختصاصی را خواهید آموخت. بعد شما متوجه خواهید شد که چگونه سرویس های رایانش ابری اختصاصی می توانند در سرتاسر پروژه شما و یا حتی در سازمان ها با استفاده از فناوری VPC Network Peering همتاسازی شوند. در نهایت، شما نحوه پیاده سازی دروازه های استاتیک و پویای رایانش ابری اختصاصی را بررسی خواهید کرد. هنگامی که شما این دوره را به پایان برسانید، مهارت ها و دانش لازم در زمینه گزینه های لازم برای ایجاد اتصال متقابل شبکه کارآمد در خدمات ابری گوگل، اتصالات میزان شده بین شبکه ها، خواه آن شبکه ها درون سازمانی باشند و یا خواه بر روی چارچوب ابری گوگل باشند، را بدست خواهید آورد.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Leveraging Network Interconnection Options on the GCP Author:Janani Ravi Duration:1h 36m

The GCP provides a variety of networking services to interconnect different VPC networks on the GCP, as well as to connect on-premise installations with those on the cloud. Some of these involve the use of external IP addresses, while others support internal, or RFC 1918 IP addresses. Knowing the right interconnection technology for your use-case can get confusing. In this course, Leveraging Network Interconnection Options on the GCP, you will gain the ability to precisely understand the differing semantics of these interconnection options and configure the right one for your use case. First, you will learn the full range of available options, including both Peering and Interconnect options, as well as Shared VPCs, VPN, and VPC Peering. Next, you will discover how VPCs can be peered across projects or even organizations using VPC Network Peering. Finally, you will explore how to implement both static and dynamic VPN gateways. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of the network interconnection options on the GCP needed to build efficient, fine-tuned connections between networks, whether those networks are on the GCP or on-premise.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس