مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت logs، خطاها و عملکرد اپلیکیشن با استفاده از Google Stackdriver

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، سرویس های گوگل

مجموعه سرویس های Stackdriver این عملکرد را برای اشکال زدایی اپلیکیشن ها بدون ازکارافتادگی، مدیریت جستجوهای پیچیده و تحلیل logs، اندازه گیری تاخیرها و مدت فعالیت در مقیاس بزرگ و یکپارچه سازی با سایر مجموعه نرم افزارهای پرکاربرد فراهم می کند. در این دوره، مدیریت logs، خطاها و عملکرد اپلیکیشن با استفاده از Google Stackdriver؛ ما هر یک از کامپوننت های مجموعه Stackdriver به استثناء سرویس مانیتورینگ، که شامل یک دوره کامل و جداگانه است را بررسی خواهیم کرد. شما در مورد لاگینگ، گزارش خطا، اشکال زدایی، ردیابی و سرویس های profiler در Stackdriver یاد خواهید گرفت. در ابتدا، شما نحوه کار با داده های لاگ با استفاده از Stackdriver Logging را خواهید آموخت. Stackdriver از عامل های مؤثر برای پیکربندی و جمع آوری متریک های لاگ گیری استفاده می کند و شما این عامل های لاگ گیری را در نمونه های Compute Engine VM نصب خواهید کرد و متریک هایی که می توانید نظارت داشته باشید را نیز بررسی خواهید کرد. شما با کانترها و همینطور متریک های توزیع، کار خواهید کرد و خروجی گرفتن داده های لاگ و مدیریت استثنائات را نیز یاد خواهید گرفت. سپس، بررسی خواهید کرد که Stackdriver Error Reporting چگونه می تواند با اپلیکیشن های در حال اجرا بر روی آپشن های محاسباتی مختلف GCP، ازجمله Compute Engine VMs و توابع کلود مورد استفاده قرار بگیرد. شما نحوه مشاهده و مدیریت خطاها در Error Reporting UI را مشاهده خواهید کرد و همچنین با ابزار issue tracker برای نظارت بر مشکلات و اعلان ها به منظور دریافت به روزرسانی ها در یک کانال مورد نظر، کار خواهید کرد. در پایان، شما سه سرویسی که مشتمل بر مجموعه APM Stackdriver برای مدیریت عملکرد اپلیکیشن می باشند را فرا خواهید گرفت. این مبحث شامل اشکال زدایی Stackdriver است که می تواند برای اشکال زدایی اپلیکیشن های در حال اجرا در App Engine و Compute Engine VMs و Stackdriver Trace و Profiler بکار گرفته شود که به شما در مشاهده تأخیرهای زمانی درخواست و عملکرد کد کمکتان می کند. با اتمام این دوره، شما آگاهی جامعی از سرویس های تخصصی مختلف در مجموعه Stackdriver کسب خواهید کرد که می تواند به شما در ردیابی، اشکال زدایی، و نمایه سازی اپلیکیشن های در حال اجرا بر روی پلتفرم ابری گوگل (GCP) کمک کند.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Managing Logs, Errors and Application Performance Using Google Stackdriver Author:Vitthal Srinivasan Duration:2h 10m

The Stackdriver suite of services offers the functionality to debug applications with no downtime, conduct sophisticated searches and analysis of logs, measure latencies and uptime with great granularity and integrate with other widely used software suites.
In this course, Managing Logs, Errors and Application Performance Using Google Stackdriver, we explore each of the components of the Stackdriver suite with the exception of the monitoring service, which merits an entire separate course of its own. You will learn about the logging, error reporting, debugging, trace and profiler services within Stackdriver.
First, you will study how you can work with log data using Stackdriver Logging. Stackdriver uses fluentd agents to configure and collect log metrics and you will install logging agents on Compute Engine VM instances and explore the metrics that can be monitored. You will work with counters as well as distribution metrics and learn exporting logging data and managing exclusions.
Next, you will study how Stackdriver Error Reporting can be used with applications running on different GCP compute options, including Compute Engine VMs and Cloud Functions. You will see how you can view and manage errors in the Error Reporting UI and also work with the issue tracker to monitor issues and notifications to receive updates on a channel of your choice.
Finally, you will study the three services that comprise the Stackdriver APM suite for application performance management. This includes Stackdriver Debugging which can be used to debug applications running on App Engine and Compute Engine VMs and Stackdriver Trace and Profiler which help you observe request latencies and code performance.
When you’re done with this course, you will be well-versed with the different specialized services within the Stackdriver suite that can help you track, debug and profile your applications running on the GCP.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس