مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت احراز هویت و مجوز OpenStack با Keystone

دسته بندی ها: آموزش OpenStack ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

احراز هویت و مدیریت مجوز یکی از ویژگی های اصلی OpenStack است. به عنوان یک مدیر فناوری اطلاعات، اطمینان از اینکه سازمان شما قادر به مقیاس گذاری تعداد کاربران و اجرای صحیح هویت و مدیریت دسترسی، بدون دانش و ابزار مناسب، می تواند یکی از سخت ترین وظایف شما باشد. در این دوره، مدیریت احراز هویت و مجوز OpenStack با Keystone،  با طیف کاملی از مفاهیم هویتی OpenStack مواجه می شوید. ابتدا مفاهیم اساسی مانند کاربران، نقش ها و پروژه ها را خواهید آموخت. در مرحله بعدی ، شما نحوه واگذاری امتیازات مجوز به برنامه خود و نحوه فدراسیون استقرار OpenStack خود را با Google به عنوان ارائه دهنده هویت کشف خواهید کرد. سرانجام شما مجموعه ای از ابزارها را برای مدیریت و استقرار چارچوب های احراز هویت و مجوز پی برده و خواهید آموخت که کدام یک در طیف گسترده ای از سناریوهای واقعی بهتر قرار می گیرد. با پایان این دوره، شما یک دانش نظری و عملی در مورد هویت OpenStack و انواع کنترل دسترسی خواهید داشت.

بررسی دوره

نتیجه گیری ها

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Managing OpenStack Authentication and Authorization with Keystone Author:Paolo Cruschelli Duration:2:14:43 Level:Intermediate

Authentication and authorization management is one of the main features of OpenStack. As an IT administrator, being sure that your organization is able to scale the number of users and to properly enforce identity and access management can be one of your hardest tasks without proper knowledge and tools. In this course, Managing OpenStack Authentication and Authorization with Keystone, you will be exposed to the complete range of OpenStack identity concepts. First, you will learn basic concepts like users, roles, and projects. Next, you will explore how to delegate the authorization privileges to your application and how to federate your OpenStack deployment with Google as the identity provider. Finally, you will discover a set of tools to manage and deploy authentication and authorization frameworks and you will learn which one fits better in a wide range of real-world scenarios. By the end of this course, you will have a theoretical and practical knowledge of OpenStack identity and access control types.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس