آموزش پیشنهادی فرادرس

مدیریت هویت های ممتاز در ویندوز سرور 2016

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

مدیریت امنیت محیط سازمانی برای بسیاری از سازمان ها مهم است و نقض شبکه می تواند در هر زمان، از هر منبع، از جمله تهدیدهای داخلی از کاربران مخرب یا مدیران رخ دهد. در این دوره با ایمن سازی سازمان در برابر حملات رایج و نقض امنیت، اعمال مفاهیم امنیتی، محافظت از هویت های ممتاز، نحوه دسترسی محدود به منابع و حقوق کاربر و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تشخیص و تحلیل حملات و نقض امنیت
 • درک حملات
 • شناسایی منابع کلیدی
 • پیکربندی پیش فرض Active Directory
 • پیکربندی حسابرسی
 • پیکربندی حقوق کاربر
 • پیکربندی JEA
 • راه اندازی JEA
 • اتصال به JEA Endpoint
 • درک Microsoft Identity Manager
 • پیکربندی نقش های PAM
 • درک پیشرفته حسابرسی
 • مدیریت حسابرسی با استفاده از PowerShell
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Managing Privileged Identities in Windows Server 2016 Publisher:Pluralsight Author:Aaron Sampson Duration:3h 52m Level:Intermediate

After implementation, the most important part of any IT infrastructure is its security. In this course, you'll learn the fundamental approaches necessary to secure your organization against many common attacks and possible breaches of security.
Managing the security of an enterprise environment is paramount to many organizations and network breaches can occur at any time, from any source, including internal threats from malicious users or administrators. In this course, Managing Privileged Identities in Windows Server 2016, you’ll learn how to approach securing your organization against many common attacks and breaches of security. First, you'll learn how to apply the core security concepts of the principle of least privilege. Next, you'll discover how to protect your most privileged identities. Finally, you'll explore how to restrict resource access and user rights to ensure that all users can perform only the tasks that are necessary and when they are necessary, all while minimizing the possibility of exposure to threats and unauthorized resource access. By the end of this course, you'll be able to implement these features to ensure the highest levels of security, while still maintaining the core functionality of your operations.
Course Overview
Course Overview
1m
Detecting and Analyzing Attacks and Security Breaches
Understanding Attacks
6m
Detecting Security Breaches
4m
Identifying Key Resources
3m
How It Can Affect You
2m
Active Directory Default Configuration
9m
Event Forwarding and Scheduled Tasks
9m
Configuring Auditing
9m
Using the sysinternals Suite
6m
Protecting Credentials and Privileged Access
The Principle of Least Privilege
8m
Configuring User Rights
7m
Configuring Account Security
6m
Password and Lockout Policies
8m
Configuring Protected Users
5m
Configuring Authentication Policies
7m
Group Managed Service Accounts
8m
Configuring Credential Guard
5m
Privileged Access Workstations
4m
Local Administrator Password Solution
9m
Limiting Administrator Rights with Just Enough Administration
Understanding JEA
3m
Configuring JEA
2m
Setting up JEA
5m
Role-capability Files
4m
Session Configuration Files
4m
Creating a JEA Endpoint
2m
Connecting to a JEA Endpoint
5m
Configuring Privileged Access Management and Administrative Forests
Understanding Enhanced Security Administrative Environments
5m
Understanding Privileged Access Management
3m
Understanding Microsoft Identity Manager
4m
Configuring a PAM Trust Relationship
5m
Creating Users and Shadow Principals
6m
Requesting Privileged Access
3m
Configuring PAM Roles
3m
Analyzing Activity Using Auditing and Logs
Understanding Audit Policies
3m
Understanding Advanced Auditing
3m
Advanced File and Folder Auditing
9m
Dynamic Access Control and Expression-based Auditing
8m
Managing Auditing Using PowerShell
9m
Locating Events in the Security Log
6m
Course Wrap-up
2m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 520.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Managing Privileged Identities in Windows Server 2016_git.ir.rar