مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت جستجو در SharePoint 2019

دسته بندی ها: آموزش شیرپوینت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

جستجوی SharePoint اگرچه ابزاری عالی است، اما برای پیاده سازی می تواند پیچیده باشد. دانستن اینکه چه موقع می توانید خصوصیات مدیریت شده یا خزنده ایجاد کنید، اینکه چقدر می توانید در سایت های SharePoint جستجو کنید یا حتی کدام یک از توپولوژی ها را انتخاب کنید، می تواند بر عملکرد جستجو تأثیر بگذارد. شما در این دوره، توانایی طراحی، پیاده سازی و مدیریت جستجو را در SharePoint به دست خواهید آورد. ابتدا یاد خواهید گرفت که همه کامپوننت های جستجو چگونه کار می کنند. سپس، طراحی و مدیریت توپولوژی را برای جستجو بررسی می کنید. در پایان، نحوه انجام عیب یابی اساسی را کشف خواهید کرد. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش جستجوی SharePoint مورد نیاز برای طراحی، پیاده سازی، مدیریت و عیب یابی کامپوننت های جستجو را خواهید داشت.

بررسی دوره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Managing Search in SharePoint 2019 Author:Liam Cleary Duration:3:57:26 Level:Intermediate

SharePoint search, though a great tool, can be complex to implement. Knowing when to create managed or crawled properties, how often to crawl SharePoint sites, or even which topology to choose can impact how search works. In this course, Managing Search in SharePoint 2019, you will gain the ability to design, implement, and manage search within SharePoint. First, you will learn how all the search components work. Next, you will discover topology design and management for search. Finally, you will explore how to perform basic troubleshooting. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of SharePoint search needed to design, implement, manage, and troubleshoot the search components.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس