مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت نرم افزار در Linux با مدیریت نرم افزار Debian

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

بسیاری از دوره ها و کتاب ها مدیریت نرم افزار در سیستم های مبتنی بر Debian را پوشش می دهند، اما تعداد کمی از آنها به این موضوع  به صورت عمیق می پردازند. در این دوره، مدیریت نرم افزار در لینوکس با مدیریت نرم افزار Debian، شما دانش بنیادی استفاده از ابزارهای بسته بندی Debian را از اصول اولیه تا ایجاد پکیج های باینری فرا خواهید گرفت. ابتدا اصول دستور dpkg به شما آموزش داده می شود. در مرحله بعدی، می آموزید که چگونه از apt برای کمک در یافتن و مدیریت نرم افزار استفاده کنید. سرانجام، شما نحوه ایجاد پکیج Debian خود را خواهید آموخت. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش مدیریت نرم افزار Debian مورد نیاز برای مدیریت سیستم های Linux Enterprise خود را خواهید داشت.
 

بررسی دوره

مدیریت نرم افزار Debian چیست؟

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Managing Software in Linux with Debian Software Management Author:Andrew Mallett Duration:1:58:59 Level:Beginner

Many courses and books cover software management in Debian based systems, but few cover it in depth. In this course, Managing Software in Linux with Debian Software Management, you will learn foundational knowledge of using Debian packaging tools, from the basics through to creating binary packages. First, you will be taught the basics of the command dpkg. Next, you will discover how to use apt to help you locate and manage software. Finally, you will explore how to create your own Debian package. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Debian software management needed to manage your enterprise Linux systems.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس