مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت عملکرد پایگاه داده SQL Server

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

عیب یابی و بهینه سازی عملکرد SQL Server اغلب طاقت فرسا، پیچیده و در محیط های عملیاتی بسیار طولانی می شود. با این حال، چنین چیزی نباید اتفاق بیفتد. با درک مشکل دقیق ارتباط مناسب و داشتن بهترین روش ها و ابزارها برای رفع مشکلات، می توان تلاش ها و منابعی که در کل فرآیند صرف شده را به طور قابل توجهی کاهش داد و یا حتی می توان از آنها به طور کامل جلوگیری کرد. در این دوره، مدیریت کارایی پایگاه داده SQL Server، درک بهتری به دست آورده و به برطرف کردن برخی از عوامل اصلی را که می توانند بر عملکرد پایگاه داده تاثیر نامطلوبی بگذارند، یا به فراتر از حجم کاری که اجرا می کنید، می پردازید. ابتدا، نحوه دسترسی به مسائل کارایی و مقیاس پذیری را به طور کلی بررسی می کنید و اینکه چه روش هایی برای بهره وری  ترجیح داده می شوند. در مرحله بعدی، شما چندین مفاهیم مهم SQL Server را پی خواهید برد که به شما به درک چگونگی کارکرد هر چیزی در داخل، همراه با تکنیک های بهینه سازی حافظه سرور و پیکربندی tempdb کمک می کند را درک می کنید. سرانجام، درMicrosoft Azure عواملی مانند سایز بندی و انتخاب لایه مناسب سرویس را خواهید آموخت. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش لازم برای جلوگیری از مشکلات عمده، عیب یابی و بهینه سازی محیط SQL سرور خود را به منظور مدیریت بهتر حجم کار پایگاه داده SQL Server خود خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Managing SQL Server Database Performance Author:Viktor Suha Duration:2:50:36 Level:Intermediate

SQL Server performance troubleshooting and optimization are often overwhelming, complex, and take a very long time in production environments. However, this should not be the case. By understanding the exact problem with proper communication and having the best methods and tools to address the problems, the efforts and resources invested into the entire process could be cut significantly or could even be fully prevented. In this course, Managing SQL Server Database Performance, you’ll gain a better understanding and address some of the key factors that can contribute to or impact database performance adversely, beyond the workload you run. First, you’ll explore how to approach performance and scalability issues in general and what methods are preferred for efficiency. Next, you’ll discover a few important SQL Server concepts to help you understand how things work under the hood, along with optimization techniques for server memory and tempdb configuration. Finally, you’ll learn what factors like sizing and choosing the proper service tier, you need to watch out for in Microsoft Azure. When you’re finished with this course, you’ll have the skills and knowledge to prevent major problems, troubleshoot, and optimize your SQL Server environment more efficiently to better manage your SQL Server database workloads.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس