مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت روابط سهامداران

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

بعنوان یک تحلیلگر تجاری یا مدیر پروژه، ممکن است وظیفه شما مدیریت روابط سهامداران مختلف داخلی یا خارجی از طرف اسپانسرهای بیزینس، مشتریان، رهبران جامعه یا قوانین دولتی باشد.

در این دوره مقدماتی، مدیریت روابط با سهامداران، به چگونگی شناسایی سهامداران یک پروژه و درک اهمیت مدیریت سهامداران برای یک سازمان، بررسی خواهید کرد. ابتدا می آموزید که چگونه سهامداران را شناسایی، انتخاب و دسته بندی کنید. سپس، نحوه برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر مشارکت سهامداران را پی خواهید برد.

سرانجام، شما به عنوان یک تحلیلگر جدید بیزینس یا مدیر پروژه، مهارت هایی را کسب خواهید کرد تا بتوانید به طور موثر، برنامه های مشارکت سهامداران را برای پروژه هایی که در سازمان های خود دخیل هستید برنامه ریزی، مدیریت و نظارت کنید.

پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش لازم برای کار در یک محیط حرفه ای بر روی محصولات یا پروژه ها را به عنوان یک تحلیلگر بیزینس یا مدیر پروژه که مسئولیت مدیریت سهامداران را به عهده گرفته است، خواهید داشت.
 

بررسی دوره

خلاصه

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Managing Stakeholder Relationships Author:Stephen Haunts Duration:1:00:24 Level:Beginner

As a business analyst or project manager, you may be tasked with managing the relationships of different internal or external stakeholders from business sponsors, customers, community leaders or governmental regulators.
In this introductory course, Managing Stakeholder Relationships, you will look at how to identify stakeholders for a project and understand the importance of stakeholder management to an organization. First, you will learn how to identify, select and categorize stakeholders. Then, you will discover how to plan, manage and monitor stakeholder engagements.
Finally, you, as a new business analyst or project manager, will pick up the skills to be able to effectively plan, manage and monitor stakeholder engagements for the projects you are involved with at your organizations.
When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge to work in a professional environment on products or projects as a business analyst or project manager who has been made responsible for managing stakeholders.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس