مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تسلط بر ذخیره سازی Linux با استفاده از LVM2

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته زیرسیستم های ذخیره سازی لینوکس دانش کاملی از پیکربندی حجم منطقی برای پشتیبانی از عملیات مختلف وجود دارد. این دوره، تسلط بر ذخیره ساز لینوکس با استفاده از LVM2، به شما نحوه پیکربندی بیش از حجم استاندارد را نشان می دهد. ابتدا اصول اولیه حجم LVM را یاد خواهید گرفت. در مرحله بعدی، حجم های پیشرفته و استفاده از تامین ذخایر را بررسی خواهید کرد. سرانجام، خواهید آموخت که چگونه می توانید با استفاده از پیکربندی حجم حافظه نهان در LVM2، از دسترسی محدود به SSD به بهترین نحو استفاده کنید. پس از اتمام این دوره، دانش بنیادی حافظه لینوکس را خواهید داشت که به شما کمک می کند همچنان که رو به جلو پیش می روید، مقرون به صرفه ترین راه حل های ذخیره سازی را برای شرکت خود مهیا سازید. این دوره درUbuntu 18.04 اجرا می شود، اما هر انتشار اخیر لینوکس کافی خواهد بود.

بررسی دوره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Mastering Linux Storage Using LVM2 Author:Andrew Mallett Duration:3:30:43 Level:Intermediate

At the core of Linux storage subsystems is a thorough knowledge of configuring logical volumes to support different tasks. This course, Mastering Linux Storage Using LVM2, will show you how to configure more than just standard volumes. First, you’ll learn the basics of LVM volumes. Next, you’ll explore advanced volumes and using provisioning. Finally, you’ll discover how to make the best use of limited access to SSDs by configuring cache volumes in LVM2. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of Linux storage that will help you as you move forward to provide the most cost-effective storage solutions for your enterprise. This course is run on Ubuntu 18.04, but any recent Linux distribution will be sufficient.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس