مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش به حداکثر رساندن کیفیت با Visual Studio Team Services Test Hub

دسته بندی ها: آموزش تست خودکار (Automated Testing) ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ویژوال استودیو (Visual Studio)

مفهوم کیفیت در هر پروژه نرم افزاری، مسلما یکی از مهمترین مفاهیم می باشد. در این دوره، مهارت های لازم، کیفیت نرم افزار و اجرای تست، موضوعات پیشرفته مانند تست خودکار و تست lab دستگاه های موبایل، تحلیل اجرای تست آشنا می شوید. در پایان این دوره، شما همه چیزهایی را که برای تبدیل شدن به یک مهندس با کیفیت بالا لازم دارید با استفاده از VSTS یاد می گیرید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تعریف کیفیت
 • درک کیفیت و ابزارها
 • انتقال MTM به Test Hub
 • معرفی ویژگی های Test Hub
 • درک مدل های پیچیده لایسنس
 • راه اندازی محیط شما با برنامه های توسعه انتقادی
 • درک Test Case Hierarchy
 • رویکرد پایین به بالا
 • پلن پروژه VSTS
 • ایجاد Sprint
 • ایجاد و اعمال Shared Steps
 • ایجاد داشبوردها و مصورسازی ها
 • درک تست خودکار
 • معرفی خودکارسازی در VSTS
 • و غیره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Maximizing Quality with Visual Studio Team Services Test Hub Publisher:Pluralsight Author:Scott Tate Duration:3h 13m Level:Beginner

Visual Studio Team Services is one of the most widely used application lifecycle management tools today in software development. This course will give you a full gamut of concepts on Test Hub including test planning, execution, and results analysis.
The concept of quality in any software project is arguably one of the most important concepts to foster. In Maximizing Quality with Visual Studio Team Services Test Hub, you will learn the skills necessary to take software excellence to the highest level. First, you will learn about software quality and test execution. Next, you will discover advanced topics such as automation testing and mobile device lab testing. Finally, you will explore test execution analytics. By the end of this course, you will learn everything you need to become a high-performing quality engineer using VSTS.
Course Overview
1m 5s
Course Overview
1m 5s
Defining Quality
12m 6s
Course Introduction
3m 51s
Understanding Quality and Tools
5m 27s
The Spots Nest Demo App
1m 53s
Summary and Next Steps
0m 53s
Transitioning from MTM to Test Hub
21m 36s
Transitioning from MTM to Test Hub
5m 19s
Introducing Test Hub Features
3m 35s
Understanding Complex Licensing Models
6m 49s
Setting up Your Environment with Critical Extensions
4m 50s
Summary and Next Steps
1m 0s
Maximizing Reuse with a Bottom-up Approach to Test Planning
19m 28s
Understanding the Test Case Hierarchy
5m 16s
Introducing the Bottom-up Approach
4m 9s
The Demo App Environment Review
2m 58s
The VSTS Project Plan
1m 45s
Using Area Paths and Tags as Organizational Meta Data
4m 41s
Summary and Next Steps
0m 37s
Creating Best-practice Test Plans and Suites
25m 57s
Creating the Sprint 1 Test Plan
11m 35s
Creating the Sprint 1 Test Suites
1m 45s
Creating the Sprint 1 Test Cases
5m 59s
Reviewing Test Cases for Quality and Rules
2m 30s
Exporting and Sharing Test Plans
2m 52s
Summary and Next Steps
1m 13s
Minimizing Duplication with Shared Steps
18m 36s
Introducing Shared Steps
3m 6s
Creating and Applying Shared Steps
11m 0s
Creating the Sprint 2 Test Assets
4m 3s
Summary and Next Steps
0m 26s
Executing Test Plans
44m 0s
Introduction to Executing Test Plans
4m 8s
Testing with an Iterative Test Cycle
6m 9s
Sprint 1 Test Execution - Monday
3m 40s
Sprint 1 Test Execution - Tuesday
1m 51s
Testing Locally with Feature Branches - Wednesday
3m 50s
Testing in Central Environments - Friday
4m 45s
Sprint 1 Test Completion and Review
5m 58s
Sprint to Sprint Test Case Management
5m 14s
Creating Release Test Plans
6m 19s
Summary and Next Steps
2m 3s
Analyzing Results with Test Hub Reports
15m 50s
Introducing VSTS Reporting Tools
1m 56s
Reviewing Test Runs
6m 2s
Creating Dashboards and Visualizations
7m 2s
Summary and Next Steps
0m 48s
Understanding Automated Testing
11m 3s
Introducing Automation in VSTS
0m 48s
Understanding Automated Test Dynamics in Test Hub
9m 22s
Summary and Next Steps
0m 53s
Facilitating Integrated Device Testing
24m 0s
Introducing Device Testing
0m 43s
Manual Device Testing with Sauce Labs
4m 49s
Manual Device Testing with Perfecto Mobile
4m 48s
Automated Device Testing with Perfecto Mobile
6m 17s
Summary and Further Learning
7m 22s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس