مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ادغام منابع داده با R

دسته بندی ها: آموزش R ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در پروژه های علم داده R، شما اغلب نیاز به کار با داده هایی دارید که در چندین منبع داده پخش شده است. به عنوان مثال، با توجه به دو مجموعه داده جداگانه در مورد محصولات و فروش آن ها، چگونه می توانید آن ها را در یک مجموعه داده جدید ادغام کنید؟ شما در این دوره، توانایی ادغام داده ها از منابع مختلف را به روشی کنترل شده به دست خواهید آورد که به شما امکان می دهد فقط داده های مورد نیاز خود را حفظ کنید. ابتدا، ادغام بردارها را فرا می گیرید که شامل استفاده از متدهای ()paste و ()append است. سپس، نحوه پیوستن مجموعه داده ها را با تابع ()merge، شامل left, inner, right و full outer joins، در فریم های داده ای که می توانند دارای روابط یک به یک، یک به چند یا چند به چند باشند، خواهید یافت. در پایان، نحوه پیوستن مجموعه داده ها را با بسته dplyr که شامل جوین های قبلی بعلاوه anti و semi joins می باشد را کشف خواهید کرد. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش ادغام داده های منابع مختلف برای انجام ادغام داده ها با R را خواهید داشت.

بررسی دوره

پیوستن مجموعه داده ها با dplyr

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Merging Data Sources with R Author:Dan Tofan Duration:1:29:04 Level:Beginner

In your R data science projects, you need very often to work with data which is spread out across multiple data sources. For example, given two separate data sets on products and their sales, how can you merge them into a new data set? In this course, Merging Data Sources with R, you will gain the ability to merge data from different sources in a controlled way that enables you to keep only the data you need. First, you will learn to merge vectors, which includes using the paste() and append() methods. Next, you will discover how to join data sets with the merge() function, which includes left, inner, right and full outer joins, on data frames that can have one-to-one, one-to-many, or many-to-many relationships. Finally, you will explore how to join data sets with the dplyr package, which covers the previous joins plus anti and semi joins. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of merging data from different sources, needed to do data wrangling with R.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس