مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با معماری میکروفرانت اند

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

معماری میکرو فرانت اند راهی است برای جلوگیری از ساخت فرانت اند های سنگین که یکجا اجرا می شوند و امروزه مورد علاقه ی صنعت هستند.

نگهداری و تغییر این فرانت اند های یکجا کاری سخت است زیرا آن ها برنامه های فرانت سنگین هستند که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. در این درس، "معماری میکرو فرانت اند"، یاد می گیرید که چگونه فرانت اند های انعطاف پذیر و ماژولار بسازید که نگهداری آن ها با استفاده از معماری میکرو فرانت اند آسان تر است.

ابتدا یاد می گیرید که معماری میکرو فرانت اند چیست و چرا به آن نیاز داریم. سپس اصول اصلی طراحی در معماری میکرو فرانت اند را فرا می گیرید. در نهایت بررسی می کنید که چه تکنولوژی ها و تکنیک هایی برای اجرای معماری میکرو فرانت اند در دسترس است. وقتی این درس را تمام می کنید دانش معماری میکرو فرانت اند لازم برای اجرای یک برنامه ی فرانت اند ماژولار و انعطاف پذیر را که نگهداری و گسترش آن آسان تر است خواهید داشت.      

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Micro Frontends Architecture Author:Rag Dhiman Duration:1h 42m

Micro frontends architecture is a way of avoiding the current industry trend of creating heavy monolith front-ends. These are monolith front-ends which are difficult to change and maintain because they have organically grown into intertwined large frontend applications. In this course, Micro Frontends Architecture, you will learn how to create flexible modular frontends which are easier to maintain using micro frontends architecture. First, you will learn what micro frontends architecture is and why there is a need for it. Next, you will discover the main design principles for micro frontends architecture. Finally, you will explore what technologies and techniques are available to implement micro frontends architecture. When you're finished with this course, you will have the knowledge of the micro frontends architectural style required to implement a modular, flexible frontend application thats easier to maintain and extend.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس