پیشنهاد فرادرس

آموزش Microsoft Azure Batch - شروع کار

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

برنامه های مبتنی بر رویداد، پروژه های اینترنت اشیاء و بازی های آنلاین می توانند حجم عظیمی از داده های رویدادی و دورسنجی را تولید کنند. دوره آموزشی به شما می آموزد که چگونه جریان داده های رویدادی را تجزیه و تحلیل، و پرس و جو کنید تا بتوانید از آنها برای بروز رسانی و مصور سازی بلا درنگ استفاده کنید. ابتدا یاد می گیرید چطور از نتایج آماری حاصل از جریان رویدادهای Azure و پرس و جو های پایگاه داده SQL-like برای تجزیه و تحلیل داده های رویداد و دور سنجی استفاده کنید. سپس می آموزید که چگونه این پرس و جو ها را با دیگر سرویس های Azure یکپارچه کنید تا بتوانید داده های حاصل از بازی های رانندگی را از راه دور دریافت کرده و سپس نتایج حاصل از پرس و جو را به سرویس های دیگر ارسال کنید. در پایان شما با استفاده از ابزارهای هوشمند سازی کسب و کار و داده ها، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جریان داده ها را مصور سازی می کنید. سناریوی موجود در این دوره آموزشی، از داده های حاصل از بازی مسابقه رانندگی در آزمایشگاه بوت کمپ Azure استفاده می کند. این باعث می شود تا شما در انتهای این دوره به یک دید خوب دست پیدا کنید که این موضوع برای تکمیل چنین پروژه هایی لازم می باشد.

مباحث دوره:

  • محاسبات ابری
  • سرویس پردازش دسته ای Azure Batch
  • سناریو های پردازش موازی برنامه ها
  • نمایش رندر کردن یک انیمیشن با Azure Batch
  • ایجاد یک Workload با Azure Batch
  • مدیریت Azure Batch
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Microsoft Azure Batch: Getting Started Publisher:Pluralsight Author:Alan Smith Duration:2h 34m Level:Beginner

Azure Stream Analytics brings complex event processing to the Azure cloud platform. This course will teach you how Stream Analytics Jobs can be integrated with other Azure services and used to process event and telemetry streams.
Event-based applications, internet of things projects, and online games can generate a vast amount of event and telemetry data. In this course, Microsoft Azure Batch: Getting Started, you'll learn how to query and analyze these event streams to be able to provide updates and visualization in real-time. First, you'll explore the functionality of Azure Stream Analytics, creating SQL-like queries to analyze telemetry and event data. Next, you'll look into integrating these query jobs with other Azure services so that they can receive telemetry from a driving game and send the query results to a number of different services. Finally, you'll examine data and business intelligence tools to visualize the output data created by stream analytics. The scenario for this course uses telemetry data created during the Global Azure Bootcamp racing game lab to provide real-world telemetry and lap data for the demos and examples, and by the end of this course you'll have a solid grasp of the steps needed to complete such a project.
Course Overview
Course Overview
1m
Cloud Computing, Azure Batch, and Parallel Job Processing Scenarios
Overview
0m
Cloud Computing
2m
Microsoft Azure
5m
Parallel Job Processing
5m
Azure Batch
3m
Demo Scenario
11m
Demo: Rendering an Animation with Azure Batch
2m
Summary
1m
Azure Batch Features and Architecture
Overview
0m
Azure Batch Architecture
3m
Azure Batch Features
9m
Azure Batch Integration
2m
Azure Batch Limits and Quotas
2m
Demo: Provisioning and Managing an Azure Batch Service Using the Azure Portal
11m
Demo: Provisioning and Managing an Azure Batch Service Using Batch Labs
2m
Summary
0m
Creating Workloads with Azure Batch
Overview
0m
Assessing Processing Requirements
2m
Demo: Analyzing Animation Process Requirements
4m
Azure Batch Client API
2m
Creating Batch Workloads
4m
Demo: Creating Batch Workload Using Batch API
10m
Demo: Testing Batch Workload Creation
5m
Summary
0m
Managing Batch Processing
Overview
0m
Handling Failed Tasks
3m
Demo: Handling Failed Tasks
5m
Optimizing Job Processing
2m
Demo: Optimizing Job Processing
5m
Managing Scalability and Auto-scaling
4m
Demo: Configuring Auto-scaling
10m
Summary
0m
Azure Batch Automation and Monitoring
Overview
0m
Managing Azure Batch Resources with PowerShell
2m
Demo: Scripting Batch Service Provisioning with PowerShell
7m
Running Azure Batch Jobs with Azure CLI
1m
Demo: Scripting Batch Job Processing with Azure CLI
8m
Summary
0m

پیشنهاد فرادرس