مطالب پیشنهادی از سراسر وب

سرویس های شناختی آژور: Bing Image Search API

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش طراحی وب ، آموزش کلود (Cloud)

آیا تا به حال ساعت ها صرف جستجو برای تصاویر باکیفیت یا محبوب از سراسر جهان کرده اید و به این فکر کرده اید که چطور می توان چنین قابلیت هایی را در اپلیکیشن شخصی خود یکپارچه سازی کرد؟

در این دوره، سرویس های شناختی آژور: Bing Image Search API؛ شما توانایی این را کسب خواهید کرد که با استفاده از #C و Visual Studio، از طریق یک API پیشرفته و در عین حال با کاربرد آسان که نتایج مشابهی از Bing.com/images را منعکس می کند، مرتبط ترین تصاویر را از وب دریافت کنید.

در ابتدا، نحوه فیلتر کردن تصاویر به وسیله ایجاد SDK شخصی را یاد خواهید گرفت. سپس، نحوه دریافت مرتبط ترین تصاویر با شاخص های ویژه فیلترینگ را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه دریافت GIFs، محبوب ترین تصاویر وب و خودکارسازی کل فرآیند را بررسی خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری در Bing Image Search API برای جستجوی برنامه دار و خودکار تصاویر با کیفیت بالا در وب را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Microsoft Azure Cognitive Services: Bing Image Search API Author:Eduardo Freitas Duration:1:02:08 Level:Beginner

Have you ever spent hours looking for high-quality or trending images from around world, and wondered how you could integrate such capabilities into your own application? In this course, Microsoft Azure Cognitive Services: Bing Image Search API, you will gain the ability to get the most relevant images from the web, using C# and Visual Studio, through an advanced yet easy-to-use API that returns the same results as Bing.com/images. First, you will learn how to filter images, by creating your own SDK. Next, you will discover how to get the most relevant images for specific filtering criteria. Finally, you will explore how to get GIFs, the web's most trending images and automate the whole process. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of the Bing Image Search API, needed to programmatically and automatically search for high-quality images available on the web.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس