مطالب پیشنهادی از سراسر وب

سرویس های شناختی آژور: Bing Web Search API

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش طراحی وب ، آموزش REST API ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مایکروسافت در ارائه سرویس های شناختی خود بسیار در حال سرمایه گذاری است و یکی از دسته های اصلی آن "جستجو" است. در این دوره، سرویس های شناختی آژور: Bing Web Search API؛ شما با بکارگیری نقاط پایان Bing Web Search API برای درخواست رشته های جستجو، ارائه فیلترهای مختلف، و انعکاس پاسخ های متشکل از نتایج جستجو، یک اپلیکیشن جستجو ایجاد خواهید کرد.

در ابتدا، کشف خواهید کرد که Bing Web Search، چطور موتور جهانی ad-free یکسان به کاربران ارائه می دهد تا اپلیکیشن های خود را به قابلیت های جستجو، و همچنین حاوی نتایجی از صفحات وب، تصاویر، ویدئوها، موجودیت ها، و اخبار تجهیز کنند. سپس، مؤلفه های اصلی ملزم برای پیاده سازی Bing Web Search و ساختار قیمت گذاری و مستندات وابسته به آن را یاد خواهید گرفت.

در پایان، فیلترهای مختلفی، از جمله شمارش، تازگی محتوا، بازار و جستجوی ایمن که Bing Web Search از آنها پشتیبانی می کند را درک خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری Bing Web Search برای ساخت اپلیکیشن های جستجوی ad-free با مقیاس جهانی که قابلیت سفارشی سازی برای نمایش نتایج مدنظر شما در خود دارد را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Microsoft Azure Cognitive Services: Bing Web Search API Author:Ashish Minocha Duration:1:17:56 Level:Beginner

Microsoft is investing heavily in its cognitive services offerings and one of the key categories is search.
In this course, Microsoft Cognitive Services: Bing Web Search API, you will create a search application from scratch using Bing Web Search API endpoints to request search strings, provide different filters, and return responses containing search results.
First, you will discover how Bing Web Search provides the same ad-free global engine for users to enable their applications with search capabilities, as well as to contain results from webpages, images, videos, entities, and news.
Next, you will learn the key components needed to execute Bing Web Search and its pricing structure and related documentation.
Finally, you will understand the different filters that Bing Web Search supports including count, freshness, market, and safe search.
When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of Bing Web Search needed to create global-scale ad-free search applications that you can fully customize to show the results that you want.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس