مطالب پیشنهادی از سراسر وب

توسعه دهنده مایکروسافت آژور: ریفکتورینگ کد

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش کدنویسی تمیز (Clean Code) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

کسب و کارها به طور فزاینده ای برای سیستم های حیاتی خود به اپلیکیشن های باکیفیت آژور متکی هستند. در این دوره، توسعه دهنده مایکروسافت آژور: ریفکتورینگ کد؛ شما فرا خواهید گرفت که ساخت اپلیکیشن های باکیفیت آژور، مستلزم شناخت اصول کیفیت نرم افزار و نحوه شناسایی "Code Smells" که مشکلات بالقوه کیفیت را نشان می دهد، خواهد بود.

در ابتدا، یاد خواهید گرفت که، در صورت عدم کنترل، کیفیت ضعیف می تواند در یک اپلیکیشن انباشته شود، و نگهداری آن را گران تر و ریسک پذیرتر کند، تا زمانی که در نهایت باید جایگزین شود. سپس، اصول ریفکتورینگ اپلیکیشن های آژور، از اصول گرفته تا تشخیص کیفیت ضعیف، بکارگیری رویکردهای مستحکم، و مشکلات رایج را بررسی خواهید کرد.

در پایان، نحوه نوشتن کد بهتر را کشف خواهید کرد، و به این ترتیب اپلیکیشن های شما نقص کمتری و ماندگاری طولانی تری خواهند داشت. با اتمام این دوره، شما نحوه ریفکتور کردن کد، بدون برگشت به نقطه شروع را درک خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Microsoft Azure Developer: Refactoring Code Author:Steve Smith Duration:1:50:53 Level:Beginner

Businesses increasingly depend on quality Azure applications for critical systems. In this course, Microsoft Azure Developer: Refactoring Code, you will learn that building quality Azure apps requires understanding the principles of software quality and how to recognize "code smells" that indicate potential quality problems. First, you will learn that, when left unchecked, poor quality can accumulate in an app, making it more and more expensive and risky to maintain, until eventually it must be replaced. Next, you will explore the fundamentals of refactoring Azure apps, from principles to recognizing poor quality, to applying concrete approaches, to common problems. Finally, you'll discover how to write better code, faster, so your apps will have fewer defects and will last longer. By the end of this course, you'll know how to refactor code, without starting from scratch.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس