آموزش پیشنهادی فرادرس

توسعه دهنده Azure: عیب یابی با استفاده از Microsoft Azure Portal

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

در هسته توسعه راهکارها برای برنامه کاربری، نظارت، یک دانش تمام و کمال برای استفاده از هر دو داشبورد پورتال Microsoft Azure و Application Insights می باشد. در این دوره، شما مهارت های مورد نیاز برای طراحی راهکارهای استوار جهت نظارت را خواهید آموخت. ابتدا، شما نحوه ایجاد و مدیریت موثر داشبوردهای Microsoft Azure را خواهید آموخت. بعد، شما می توانید نحوه یکپارچه سازی معیارهای سرویس Application Insights و تجزیه و تحلیل بلادرنگ در داشبورد خود را متوجه شوید. در نهایت، شما می توانید ویژگی های رایج نظارت بر منابع در Microsoft Azure برای پایگاه داده پایگاه داده Cosmos DB، توابع Microsoft Azure و سرویس Azure App را بررسی کنید. هنگامی که شما این دوره را به پایان برسانید، شما درک دقیقی از نحوه استفاده از داشبورد Microsoft Azure خواهید داشت  که این موضوع به شما کمک می کند در ایجاد راهکارهای خود برای نظارت بر برنامه های کاربردی و سرویس ها به پیش بروید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Microsoft Azure Developer: Troubleshooting Using Microsoft Azure Portal Author:Robert Lindley Duration:1h 51m

At the core of developing strategies for application, monitoring is a thorough knowledge of how both Microsoft Azure Portal Dashboards and Application Insights can be leveraged. In this course, Microsoft Azure Developer: Troubleshooting Using Microsoft Azure Portal, you will learn the skills you need to design robust monitoring solutions. First, you will learn how to create and manage effective Microsoft Azure Dashboards. Next, you will discover how to incorporate Application Insights metrics and real-time analytics into your dashboards. Finally, you will explore common Microsoft Azure resource monitoring features for Cosmos DB Databases, Microsoft Azure Functions, and Azure App Service. When you have completed this course, you will have a solid understanding of how Microsoft Azure Dashboards will help you to develop your own strategies for monitoring applications and services moving forward.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس