مطالب پیشنهادی از سراسر وب

سرویس های شناختی آژور: Bing News Search

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش کلود (Cloud)

جهان پیوسته در حال تغییر است و با Bing News Search می توانید کاربران خود را درگیر و به روز نگه دارید. در این دوره، سرویس های شناختی آژور: Bing News Search؛ شما توانایی اضافه کردن سرتیتر اخبار، اخبار محبوب، اخبار دسته بندی، و البته نتایج جستجوی اخبار به اپلیکیشن های خود را کسب خواهید کرد.

در ابتدا، مهارت های بنیادین لازم برای استفاده از Bing News Search، از جمله اینکه چیست و چطور اجزاء در کنار هم سازگار هستند را فرا خواهید گرفت. سپس، نحوه اجرای جستجو، از جمله اینکه جستجوها باید از کجا سرچشمه بگیرند را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه تفسیر پاسخ از سوی Bing News Search را متناسب با اپلیکیشن های خود بررسی خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت Bing News Search از سرویس های شناختی مایکروسافت را برای افزودن قابلیت های جستجوی اخبار به اپلیکیشن های خود کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Microsoft Cognitive Services: Bing News Search Author:Matthew Soucoup Duration:0:52:15 Level:Beginner

The world is constantly changing and with Bing News Search you can keep your users engaged and up to date. In this course, Microsoft Cognitive Services: Bing News Search, you will gain the ability to add headline news, trending news, category news, and of course, news search results to your applications. First, you will learn the foundational skills necessary to use Bing News Search, including what it is and how the components fit together. Next, you will discover how to perform a search, including where the searches should originate from. Finally, you will explore how to interpret the response from Bing News Search to tailor it for you applications. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of Microsoft Cognitive Services Bing News Search to add news search capabilities to your applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس