مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره Microsoft Quantum: شرکا در عمل

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

نمایش تأثیر کوانتوم نیاز به ابزارهای عالی و حضور یک جامعه پر تکاپو از توسعه دهندگان و شرکایی که راه حل ها را رهبری می کنند، دارد. این کنفرانس، برخی از برترین شرکایی که امروزه با Microsoft Quantum همکاری می کنند را گرد هم می آورد. شنیدن تجربیات این متخصصان کوانتوم به شما کمک می کند سناریوهای تجاری با ارزش بالا را شناسایی کرده و بینش آنها را برای جهش در مسیر توسعه کوانتومی خود به اشتراک بگذارید.

دوره Microsoft Quantum: شرکا در عمل

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Microsoft Quantum: Partners in Action Author:Microsoft Ignite 2019 Duration:0:47:10 Level:Advanced

Demonstrating quantum impact requires great tools alongside a vibrant community of developers and partners driving solutions. This panel assembles some of the top partners working with Microsoft Quantum today. Hear these quantum experts help you identify high-value business scenarios and share their insights for jump starting your own quantum development path.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس