مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مهاجرت وب اپلیکیشن ها به آژور

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

زمانی که Tailwind Traders در اوایل سال جاری Northwind را خریداری کرد، تصمیم گرفت اپلیکیشن های داخلی خود را با اپلیکیشن های Tailwind Traders که در حال اجرا بر روی آژور هستند، ترکیب کند. هدف آنها، ساده سازی وسیعی از پیچیدگی همراه نصب داخلی بود. در این کنفرانس، بررسی کنید که چطور یک معماری کلود به شما آزادی می دهد تا به جای زیرساخت ها، بر روی اپلیکیشن های خود متمرکز شوید. سپس، آپشن های "Lift & Shift" یک وب اپلیکیشن در آژور، از جمله؛ نحوه استقرار، مدیریت، نظارت، و بکاپ گیری هم از Node.js و هم NET Core API.، با استفاده از ماشین های مجازی (VMs)و Azure App Service را مشاهده کنید.

مهاجرت وب اپلیکیشن ها به آژور

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Migrating Web Applications to Azure Author:Microsoft Ignite 2019 Duration:0:44:12 Level:Advanced

When Tailwind Traders acquired Northwind earlier this year, they decided to consolidate their on-premises applications with Tailwind Traders’ current applications running on Azure. Their goal: To vastly simplify the complexity that comes with an on-premises installation. In this session, examine how a cloud architecture frees you up to focus on your applications, instead of your infrastructure. Then, see the options to “lift and shift” a web application to Azure, including: how to deploy, manage, monitor, and backup both a Node.js and .NET Core API, using Virtual Machines and Azure App Service.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس