مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ماک کنید تا وقتی که درستش کنید: CodeMash

دسته بندی ها: آموزش گرف کیوال (GraphQL) ، آموزش ری اکت (React) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این کنفرانس، Gabriela Dombrowski می خواهد ساخت query resolvers ماک شده را خودکارسازی کند تا دیگر لازم نباشد باز هم به صورت دستی ماک ها را برای بارگذاری، خطا، بدون داده یا حالات مقدار پیش فرض راه اندازی کنید. شما نحوه استفاده از GraphQL و Apollo در یک اپلیکیشن ری اکت را یاد خواهید گرفت تا ارائه دهندگانی ایجاد کنید که همه چیز را برای تست ها و داستان ها بطور پویا و خودکار ماک می کنند. این کنفرانس فرض را بر این می گذارد که مخاطبان این دوره از React و GraphQL شناخت قبلی دارند.

ماک کنید تا وقتی که درستش کنید

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Mock It 'til You Make It: CodeMash Author:CodeMash Duration:0:40:24 Level:Intermediate

In this session, Gabriela Dombrowski wants to automate the task of building mocked query resolvers so that you never have to manually set up mocks for loading, error, no data, or default value states ever again. You'll learn how to use GraphQL and Apollo in a React application to build providers that will dynamically auto mock all the things for tests and stories. This talk assumes the audience has prior knowledge of React and GraphQL.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس