مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش برنامه نویسی نامتقارن مدرن در JavaScript

دسته بندی ها: آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

pluralsight-modern-asynchronous-javascript

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Modern Asynchronous JavaScript Publisher:Pluralsight Author:Wes Higbee Duration:6h 35m Level:Advanced


In this course, Modern Asynchronous JavaScript, you will learn how to write asynchronous code that's a joy to maintain, not a burden. You will learn how to reason about promises, an alternative to callbacks, by creating a promise framework. Seeing promises from the perspective of a producer helps reason better about being the consumer of promise based APIs. Then, you will learn about ES6 generators and how to combine them with promises to write code that looks synchronous but that's actually asynchronous. This style cuts out the inherent verbosity of callbacks and even promises alone. When you're finished with this course, you'll know how to write asynchronous code in a fashion that's not a hassle to maintain.

Callbacks
54m 12s
Callback Nesting Nightmare
6m 15s
What You Will Get out of This Course
2m 10s
What You Need to Know
6m 39s
How to Use This Course
0m 46s
Callbacks
4m 39s
Double-edged Sword: Explicit Async Seams
1m 15s
Con: Seams Rip Across Program
4m 7s
Con: Another Error Mechanism
3m 6s
Con: Hard to Reuse Error-handling Logic
1m 25s
Con: Difficult to Understand
2m 40s
Challenge: Synchronize Multiple Callbacks
4m 49s
Solution
6m 7s
Parallelism: Wouldn't This Be Nice?
2m 41s
One-shot Events
3m 0s
Takeaways
4m 26s
Lab Setup
26m 7s
Cloning the Starting Point from GitHub
1m 46s
Operation Examples
7m 32s
Running the Tests
1m 59s
WebStorm Settings
2m 42s
Auto Running Tests
1m 49s
A Few Pointers About Using Mocha
3m 58s
Callback Examples
3m 47s
Debugging
2m 31s
Building a Promise Framework
50m 54s
Why Build a Promise Framework?
2m 19s
Challenge - Split Success and Error Callbacks
2m 15s
Solution - Split Success and Error Callbacks
3m 51s
Add an Operations Suite
1m 25s
Using Done to Assert
2m 55s
Challenge - Pass the Callback Later
2m 24s
Solution - Pass the Callback Later
5m 36s
Question - Why Might This Separation Be Helpful?
0m 34s
Timing Safety without Coupling and Nesting
4m 0s
Challenge - Register Multiple Callbacks
5m 7s
Solution
3m 0s
Splitting Registration of Success and Error Callbacks
6m 31s
Convert getWeather to fetchWeather
2m 48s
Extracting the Operation Type
4m 57s
Operation Type Benefits
3m 5s
Chaining Operations (Promises)
50m 46s
Get Me a Cup of Coffee
6m 53s
Challenge - Register a Callback Asynchronously
3m 12s
Solution - Register a Callback Asynchronously
4m 0s
Challenge - Parallelism
1m 38s
Solution - Parallelism
4m 37s
Challenge - Unnesting
1m 13s
Solution - Unnesting
4m 0s
Forwarding Completion
2m 9s
Waiting for the Completion of the Completion
1m 42s
Operation Does the Forwarding
6m 23s
Where Did the Nesting Go?
1m 45s
And Then
2m 35s
Chaining Recap
10m 33s
Cushioning Callbacks
54m 5s
Shifting Perspective
2m 21s
Challenge - Error Recovery
1m 51s
Solution - Error Recovery
5m 42s
Async Error Recovery and Challenge - Forwarding Success
4m 36s
Forwarding Success and Challenge
2m 53s
Solution - Forwarding Errors
5m 58s
Reusing Error Handlers
1m 54s
Synchronous Result Transformation
5m 53s
Recover from Thrown Errors Too
4m 13s
Recover from Error Errors
1m 27s
Operations Should Only Complete One Time
2m 52s
Block Multiple Failures
0m 47s
Surrepticious Synchronicity
7m 6s
Ensuring Asynchronicity
2m 51s
Summary of Protections
3m 33s
ES6 Promises and Beyond
1h 11m
Promises are Not New
4m 44s
Terminology
2m 19s
Why Is it Called Resolve?
6m 34s
Reworking Resolve
5m 18s
Challenge - Fixing Resolve
4m 41s
Defining Resolved
4m 57s
Executor - the Revealing Module Pattern
7m 49s
Deferred Versus Thenable
1m 31s
Executor with Callbacks
2m 34s
Static Resolve and Reject Functions
1m 50s
Testing with Promises and ES6 Promise Backward Compatibility
4m 15s
Why Third Party Promise Libraries Are Still Useful
2m 34s
Finally
1m 15s
Promisifying Existing Librarires You Love
3m 55s
Promise Collection Ops
1m 50s
Unhandled Rejection
6m 42s
Quizzary
8m 48s
Building a Generator-based Control Flow Function
1h 7m
Promises Aren't Perfect
3m 45s
Iterators
7m 38s
Generators
3m 4s
Generators Are Suspendable and Resumable Functions
5m 35s
When Resuming a Generator We Can Pass Errors
2m 20s
Calendars
3m 41s
Debugging Generators
5m 16s
I Would Like to Yield Promises
2m 20s
Yielding a Promise to My Assistant
4m 10s
Assisting with Infinite Promises
7m 9s
Four Async Ops in Four Lines of Code
2m 5s
Safety with Promise.resolve
1m 46s
Throwing Errors Back into the Generator
5m 40s
Catching Exceptions Throw from Generators
2m 56s
Catching Unhandled Errors in Our Assistant
3m 39s
Knowing When the Assistant Is Done
3m 30s
Wow
2m 22s
ES2018 Async/Await and Other Generator Control Flow Libraries
20m 30s
co and Bluebird's Promise.coroutine
2m 39s
Server Side Web Apps
1m 25s
Async and Await
4m 19s
Challenge - Parallel Requests with Async Await
0m 48s
Parallel Solutions and Catching Async Function Errors
3m 51s
Awaiting Promise.all
1m 51s
Challenge - Promises A+ and ES6 Spec Tests
1m 49s
The End - Value Proposition Revisited
3m 44s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس