مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدرنیزه کردن اپلیکیشن با Containers

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

Tailwind Traders اخیراً یکی از اپلیکیشن های اصلی خود را از یک ماشین مجازی به کانتینرها که دارای انعطاف پذیری در استقرار و ساخت های تکرارپذیر می باشد، منتقل کرده است. در این کنفرانس، نحوه مدیریت کانتینرها برای استقرار، آپشن های رجیستر کردن کانتینرها، و روش های مدیریت و مقیاس گذاری کانتینرهای مستقر را یاد بگیرید. همچنین، نحوه استفاده Tailwind Traders از سرویس Azure Key Vault برای ذخیره کردن اسرار اپلیکیشن و سهولت دسترسی ایمن به داده های مهم کسب و کار برای اپلیکیشن ها را نیز بیاموزید.

مدرنیزه کردن اپلیکیشن با Containers

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Modernizing Your Application with Containers Author:Microsoft Ignite 2019 Duration:0:45:05 Level:Advanced

Tailwind Traders recently moved one of its core applications from a virtual machine into containers, gaining deployment flexibility and repeatable builds. In this session, learn how to manage containers for deployment, options for container registries, and ways to manage and scale deployed containers. Also, learn how Tailwind Traders uses Azure Key Vault service to store application secrets and make it easier for their applications to securely access business critical data.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس