اجرای اپلکیشن های جدید و قدیمی در Docker آسان است اما نمی توان اپلیکیشن کانتینری بدون مانیتورینگ عرضه کرد. در این دوره با پیاده سازی مانیتورینگ موثر برای کانتینرهای لینوکس و ویندوز، جمع آوری و مصورسازی معیارها با استفاده از Prometheus و Grafana، نحوه افزودن معیارها به اپلیکیشن، اکسپورت متریک از زمان اجرا Java و دات نت و از پلتفرم Docker، ایجاد یک داشبورد موثر و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معماری مانیتورینگ برای اپلیکیشن کانتینری
 • معرفی Prometheus و Grafana
 • نظارت مستمر با کانتینرها
 • جمع آوری معیارها با Prometheus
 • استفاده از یک کانتینر برای اجرای Prometheus
 • پیکربندی و کشف سرویس در Prometheus
 • درک انواع داده Prometheus
 • نظارت بر اپلیکیشن های ASP.NET در کانتینرهای ویندوز
 • کتابخانه های کلاینت Prometheus
 • کار با متریک های پلتفرم داکر
 • درک Docker Swarm Mode Metrics
 • ایجاد داشبوردها با Grafana
 • و غیره