پیشنهاد فرادرس

آموزش مانیتورینگ اپلیکیشن با Docker

دسته بندی ها: آموزش داکر (Docker) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اجرای اپلکیشن های جدید و قدیمی در Docker آسان است اما نمی توان اپلیکیشن کانتینری بدون مانیتورینگ عرضه کرد. در این دوره با پیاده سازی مانیتورینگ موثر برای کانتینرهای لینوکس و ویندوز، جمع آوری و مصورسازی معیارها با استفاده از Prometheus و Grafana، نحوه افزودن معیارها به اپلیکیشن، اکسپورت متریک از زمان اجرا Java و دات نت و از پلتفرم Docker، ایجاد یک داشبورد موثر و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معماری مانیتورینگ برای اپلیکیشن کانتینری
 • معرفی Prometheus و Grafana
 • نظارت مستمر با کانتینرها
 • جمع آوری معیارها با Prometheus
 • استفاده از یک کانتینر برای اجرای Prometheus
 • پیکربندی و کشف سرویس در Prometheus
 • درک انواع داده Prometheus
 • نظارت بر اپلیکیشن های ASP.NET در کانتینرهای ویندوز
 • کتابخانه های کلاینت Prometheus
 • کار با متریک های پلتفرم داکر
 • درک Docker Swarm Mode Metrics
 • ایجاد داشبوردها با Grafana
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Monitoring Containerized Application Health with Docker Publisher:Pluralsight Author:Elton Stoneman Duration:2h 43m Level:Intermediate

You can add consistent monitoring to your whole application with Docker, the same for every container in every environment. This course teaches you how to expose metrics from Linux and Windows containers, collect them, and display them in dashboards.
It's easy to run new and old applications in Docker, but you can't put containerized apps into production without monitoring. In this course, Monitoring Containerized Application Health with Docker, you'll learn how to implement effective monitoring for Linux and Windows containers. First, you'll learn how to gather and visualize metrics from containers using Prometheus and Grafana. Next, you'll see how to add metrics to your application, and export metrics from the Java and .NET runtimes and from the Docker platform. Finally, you'll explore how to build an effective dashboard with a single view over the health of your whole application. When you're finished with this course, you'll be ready to add monitoring to your application and move confidently to production.
Course Overview
Course Overview
1m
Architecting Monitoring for Containerized Applications
Course Intro and Module Overviews
2m
Understanding Monitoring for Containerized Apps
3m
Demo: Monitoring Containerized Applications
4m
Introducing Prometheus and Grafana
2m
Demo: Monitoring with Prometheus
3m
Consistent Monitoring with Containers
2m
Demo: Docker Platform Metrics
2m
Module Summary
1m
Collecting Metrics with Prometheus
Module Overview
1m
Using a Container to Run Prometheus
2m
Demo: Running Prometheus in Docker
4m
Configuration and Service Discovery in Prometheus
2m
Demo: Configuring Prometheus
4m
Demo: Service Discovery in Prometheus
4m
Understanding Prometheus Data Types
2m
Demo: Counters and Gauges in Prometheus
4m
Module Summary
1m
Exposing Runtime Metrics to Prometheus
Module Overview
1m
Using a Utility to Export Runtime Metrics
2m
Demo: Exporting Java Runtime Metrics
3m
Monitoring Java Web Apps in Linux Containers
2m
Demo: Exporting .NET Runtime Metrics
4m
Monitoring ASP.NET Apps in Windows Containers
2m
Demo: Dynamically Scraping Runtime Metrics with Prometheus
6m
Module Summary
1m
Exposing Application Metrics to Prometheus
Module Overview
2m
Recording Metrics in Your Application
3m
Demo: Adding Application Metrics to Java Apps
4m
Demo: Adding Application Metrics to .NET Apps
4m
Prometheus Client Libraries
2m
Demo: Scraping Application Metrics with Prometheus
7m
Instrumentation Best Practices
3m
Module Summary
1m
Exposing Docker Metrics to Prometheus
Module Overview
1m
Working with Docker Platform Metrics
1m
Demo: Enabling and Using Metrics in Docker Desktop
6m
Understanding Docker Engine Metrics
2m
Demo: Enabling and Using Metrics in Docker Swarm
4m
Understanding Docker Swarm Mode Metrics
2m
Demo: Scraping Docker Metrics in Prometheus
3m
Module Summary
1m
Building Dashboards with Grafana
Module Overview
2m
Approaches to Running Grafana in Containerized Applications
2m
Demo: Running Grafana in Docker on Linux and Windows
6m
Working with Data Sources and Dashboards in Grafana
3m
Demo: Building Your Application Dashboard in Grafana
6m
Demo: Packaging a Custom Grafana Image with Your Dashboard
6m
Module Summary
1m
Course summary
2m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 436.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Monitoring Containerized Application Health with Docker_git.ir.rar