مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مانیتورینگ اپلیکیشن های NET. با NLog

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

NLog یک پلتفرم لاگ گیری رایگان برای پلتفرم های مختلف NET. است. در این دوره، مانیتورینگ اپلیکیشن های NET. با NLog؛ شما توانایی راه اندازی نظارت بر اپلیکیشن NET. خود را کسب خواهید کرد.

در ابتدا، نحوه راه اندازی NLog را از NuGet و Source فرا خواهید گرفت. سپس، نحوه سازماندهی داده های log خود را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه استفاده از log viewers برای استفاده بیشتر از داده های log خود را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری logging و NLog برای نظارت بر اپلیکیشن های تولیدی خود را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

بکارگیری Logger Agnostic برای اپلیکیشن خود با Logging Facades

تحلیل داده های Log خود با Log Viewers

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Monitoring .NET Applications with NLog Author:Nick Coombs Duration:2:43:57 Level:Beginner

NLog is a free logging platform for various .NET platforms. In this course, Monitoring .NET Applications with NLog, you will gain the ability to setup monitoring in your .NET application. First, you will learn how to set up NLog from NuGet and Source. Next, you will discover how to properly organize your log data. Finally, you will explore how to use log viewers to get the most of your log data. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of logging and NLog needed to monitor your production applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس