پیشنهاد فرادرس

آموزش تست تغییر در جاوا با Pitest

دسته بندی ها: تست نرم افزار ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این دوره با ارزیابی و بهبود تست های واحد با Pitest، تعریف تست تغییر و اهمیت آن، استفاده از Pitest برای معرفی تغیرات کوچک در برنامه، تحلیل نتایج تست تغییر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی تست تغییر
 • تست تغییر چیست؟
 • تست تغییر در جاوا
 • راه اندازی Pitest با Maven و JUnit 5
 • راه اندازی Pitest با Gradle و JUnit 5
 • راه اندازی Pitest به عنوان یک پلاگین در Eclipse
 • راه اندازی Pitest به عنوان یک پلاگین در IntelliJ
 • تشخیص تست های بد با تست تغییر
 • بهبود تست ها برای کلاس RewardByDiscountService
 • بهبود تست ها برای کلاس RewardByConversionService
 • بهبود تست ها برای کلاس RewardByGiftService
 • کار با اپراتورهای تغییر
 • پیکربندی اپراتورهای تغییر
 • و غیره
Mutation Testing in Java with Pitest Publisher:Pluralsight Author:Esteban Herrera Duration:2h 0m Level:Intermediate

Traditional unit testing techniques like TDD and code coverage are not enough to write high-quality unit tests. In this course, you'll learn how mutation testing can help you write better tests.
At the core of mutation testing is a thorough knowledge of creating a test suite that you can trust. In this course, Mutation Testing in Java with Pitest, you'll learn how to evaluate your unit tests and improve them using Pitest. First, you’ll understand what mutation testing is and why it's needed. Next, you'll learn how to use Pitest to introduce small changes to your program and see if your unit tests can detect it. Finally, you'll discover how the results of mutation testing can be analyzed to discover bad tests. When you're finished with this course, you'll have a foundational knowledge of mutation testing that will help you as you move forward to test your programs in a better way.
Course Overview
Course Overview
1m
Introducing Mutation Testing
Introduction
4m
The Problem with Code Coverage
2m
What Is Mutation Testing?
7m
Mutation Testing in Java
3m
How Mutation Testing Can Help You
3m
Things to Remember
1m
Performing Mutation Testing with Pitest
Introduction
1m
Course Scenario
4m
An Overview of Pitest
3m
Setting up Pitest with Maven and JUnit 5
4m
Setting up Pitest with Gradle and JUnit 5
6m
Setting up Pitest as a Plugin in Eclipse
2m
Setting up Pitest as a Plugin in IntelliJ
1m
Things to Remember
1m
Detecting Bad Tests with Mutation Testing
Introduction
0m
Reviewing the Report
3m
Improving the Tests for the Class RewardByDiscountService
2m
Improving the Tests for the Class RewardByConversionService
5m
Improving the Tests for the Class RewardByGiftService
5m
Things to Remember
1m
Working with Mutation Operators
Introduction
0m
Mutation Operator Groups
2m
The Default Group
3m
The New Defaults and Return Groups
2m
The Stronger and Remove Conditionals Groups
2m
Other Mutation Operators
3m
Configuring Mutation Operators
6m
Things to Remember
1m
Exploring Pitest Configuration Options
Introduction
0m
Configuring the Mutation Coverage Report
5m
Integrating Pitest with Source Control
5m
Speeding up the Mutation Testing Process
4m
Things to Remember
1m
Using Mutation Testing in the Real World
Introduction
0m
Mutation Testing Best Practices
3m
Disadvantages of Mutation Testing
2m
Final Thoughts
5m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 292.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Mutation Testing in Java with Pitest_git.ir.rar