مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش MVVM و Fragments/Views تودرتو - قراردادهای ViewModel

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هرچه تلفن های هوشمند با صفحه نمایش های بزرگتر، قوی تر می شوند، پیچیدگی کارهایی که افراد می خواهند با آنها انجام دهند نیز به همان اندازه رشد می کند. Fragments ترکیب شده با LiveData و ViewModels، یک comeback ایجاد می کنند. وقتی این کامپوننت های معماری را در اپلیکیشن های خود استفاده می کنید، چطور می توانید پشتیبانی برای کاربردهای پیچیده با چندین Fragment را بر روی صفحه ایجاد کنید؟ آیا هر Fragment باید ViewModel داشته باشد؟ Custom views چطور؟

قراردادهای ViewModel این ایده را دارند که فرگمنت ها (و Custom views بالقوه) بتوانند ViewModel و LiveData را از طریق رابط برای خلاصه تمام جزئیات ارتباطی بین Fragment  تو در تو و والدینی آنها اعلام کنند. در این کنفرانس، Marcos Paulo Damesceno و Bret Erickson نحوه پیاده سازی آنها، طرز رفتار کامپوننت های معماری با ViewModels، آشنایی با ViewModelFactories، و نحوه استفاده مجدد از آنها را توضیح خواهند داد.

MVVM و Fragments/Views تودرتو - قراردادهای ViewModel

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight MVVM & Nested Fragments/Views - ViewModel Contracts Author:droidcon SF Duration:0:23:30 Level:Intermediate

As smartphones get more powerful with bigger screens, the complexity of tasks that people want to be able to do with them follows the same growth. Fragments are making a comeback, combined with LiveData and ViewModels. As you adopt these architecture components into your apps, how can you build support for complex use cases with multiple fragments on screen? Should each fragment have a ViewModel? What about custom views? ViewModel Contracts propose the idea of having fragments (and potentially custom views) declare a ViewModel and LiveData via interface to abstract out all of the communication details between nested fragments and their parents. In this talk, Marcos Paulo Damesceno and Bret Erickson explain how to implement them, how architecture components deal with ViewModels, what ViewModelFactories are, and how you can reuse them.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس