درک واژگان، عملیات پروتکل و پیکربندی سخت افزار، تنها بخش کوچکی از نگهداری یک شبکه داده سازمانی است. در این دوره، شما خواهید آموخت که چگونه داده ها از طریق سیستم حرکت می کنند و چگونه به طور قابل اعتماد و ایمن داده ها را در حال انتقال شبکه نگه می دارد. در این دوره با حرکت داده در سیستم ها، نگهداری ایمن داده های در حرکت، انواع مختلف مستندسازی شبکه، مکانیزم هایی که باعث کارکرد سیستم می شوند، ابزارهایی برای نظارت حالت دستگاه های شبکه، مهندسی مکانیزم ایمن، تفاوت بین یک سایت مرکز داده داغ، سرد و گرم آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مستندسازی شبکه
 • معرفی و اهداف ماژول
 • نقشه ها و نمودارهای شبکه
 • IDF/MDF
 • نقشه ها و سمبل های شبکه
 • فرایندها و مستندات نوشته شده
 • Baselining و مدیریت موجودی
 • خلاصه
 • بازیابی فاجعه و تداوم کسب و کار
 • معرفی و اهداف ماژول
 • دسترسی به سرویس شبکه
 • سایت داغ، سرد و گرم
 • پشتیبان گیری
 • پشتیبان گیری های مختلف
 • Snapshots
 • اسناد کسب و کار
 • خلاصه
 • نظارت شبکه
 • Syslog Server و Baselines
 • بررسی SNMP Server و Syslog Server
 • مدیریت پچ و ضبط و تجزیه و تحلیل بسته
 • بررسی Wireshark
 • مدیریت شبکه ریموت
 • مدیریت شبکه
 • SSH و Telnet
 • دسکتاپ ریموت
 • RDP
 • مدیریت بند
 • شبکه های خصوصی مجازی
 • پروتکل های ترنسفر فایل
 • سیاست ها و بهترین تمرینات
 • سیاست های کاربری
 • دسترسی ریموت به سیاست
 • موافقت نامه کاربر
 • سیاست های دستگاه و نرم افزار
 • سیاست های اطلاعات حساس
 • خلاصه