تبلیغات

دوره مقدماتی Node.js

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش نود جی اس (Node.js)

اپلیکیشن های وب و موبایل بستگی به سرویس های back-end دارند تا بتوانند منابع مختلف خود را در اختیارتان قرار دهند و بیشترین بارگیری را انجام دهند. ایجاد این سرویس های back-end اغلب بسیار دشوار است، اما زمان اجرا Node.js آن را آسان تر و سرگرم کننده تر می کند. در این دوره با ایجاد سرویس های back-end با Node.js، ابزارهای مورد نیاز، مدیریت بسته، وابستگی های ماژول، استراتژی های هم زمانی رویداد محور، نوشتن کد برای ارتباط با سیستم عامل ها در سرور، ویژگی های مدرن جاوا اسکریپتی و ایجاد و اجرای کد برای Node آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Node چیست؟
 • چرا Node؟
 • برخی از آنالوگ ها در مورد Node
 • نصب Node
 • شروع کار با Node
 • TAB و Underscore
 • کار با تایمرها
 • رابط خط فرمان Node
 • Modern JavaScript
 • EcmaScript و TC39
 • متغیرها و Block Scopes
 • توابع Arrow
 • Object Literals
 • رشته های قالب
 • کلاس ها
 • Promises و Async/Await
 • NPM چیست؟
 • فرمان NPM
 • فایل های package.json و package-lock.json
 • نصب و استفاده از بسته های NPM
 • ایجاد و انتشار بسته NPM
 • آپدیت بسته های NPM
 • Event Loop
 • خطاها و استثناها
 • خوشه های Node
 • Event Emitters
 • کار وب سرور ها
 • فریمورک های وب Node
 • اشکال زدایی اپلیکیشن های Node
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Node.js: Getting Started Publisher:Pluralsight Author:Samer Buna Duration:3h 29m Level:Beginner

The Node.js runtime powers back-end servers for big players like PayPal, Netflix, LinkedIn, and even NASA. This course will teach you the fundamentals of this very popular runtime and get you comfortable writing code for Node.
Web and Mobile applications depend on back-end services to host their various resources and do most of the heavy lifting. Creating these back-end services is often very difficult, but the Node.js runtime makes it easier and more fun. In this course, Node.js: Getting Started, you'll learn the basic skills you need to create scalable back-end services with Node.js. First, you'll learn about the tools that come built-in with Node as well as some of the tools that are offered by the community. Next, you'll learn about package management, module dependencies, event-driven concurrency strategies, and how to write code to interface with the operating systems on servers. Finally, you'll discover the modern JavaScript features that you can use with Node.js today. When you're finished with this course, you'll be comfortable creating and executing code for Node.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction
Course Introduction
4m
What Is Node?
1m
Why Node?
8m
Some Analogies About Node
4m
What You Get When You Install Node
3m
Example Files
2m
Getting Started with Node
Node’s REPL Mode
5m
TAB and Underscore
3m
Executing Scripts
5m
Working with Timers
7m
Node’s Command Line Interface
4m
The “process” Object
5m
Wrap Up
1m
Modern JavaScript
EcmaScript and TC39
3m
Variables and Block Scopes
5m
Arrow Functions
3m
Object Literals
2m
Destructuring and Rest/Spread
5m
Template Strings
1m
Classes
2m
Promises and Async/Await
1m
Wrap Up
0m
NPM: Node Package Manager
What Exactly Is NPM?
4m
The NPM Command
4m
The package.json and package-lock.json Files
7m
Semantic Versioning (SemVer)
4m
Installing and Using NPM Packages
4m
Creating and Publishing an NPM Package
9m
NPX and the NPM Run Scripts
7m
Updating NPM Packages
6m
Wrap Up
1m
Modules and Concurrency
Introduction
0m
Defining and Using Node Modules
8m
Examples of Module APIs
4m
Node's Global Object
2m
The Event Loop
4m
Errors vs. Exceptions
6m
Node Clusters
1m
Node’s Asynchronous Patterns
6m
Event Emitters
4m
Wrap Up
1m
Working with Web Servers
Hello World... The Node’s Version
6m
Monitoring Files for Changes
1m
The “req” and “res” Objects
4m
Node Web Frameworks
5m
Using Template Languages
3m
Wrap Up
0m
Working with the Operating System
Introduction
0m
The os Module
1m
The fs Module
2m
The child_process Module
2m
Debugging Node Applications
3m
Course Wrap Up
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Node.js Getting Started_git.ir.rar