آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش OnShape - الگوها و تقارن

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش اتوکد (Autocad)

OnShape یک پلتفرم 3D CAD مبتنی بر مرورگر است. در این دوره با دانش پایه ای لازم برای ایجاد الگوهای پایه و تقارن آشنا می شوید. اول، شما در مورد الگوهای sketch یاد خواهید گرفت. بعد، شما الگوهای خاصی را کشف خواهید کرد. در نهایت شما نحوه ایجاد الگوهای مجموعه را بررسی خواهید کرد.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • آینه ها و الگوهای مبتنی بر Sketch
  • ایجاد Sketch
  • ایجاد Sketch Mirror
  • الگوهای دایره ای و خطی Sketch
  • آینه ها و الگوهای مبتنی بر Feature
  • الگوی ویژگی خطی
  • Feature Mirror
  • Linear Part Pattern
  • الگوهای Assembly
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
OnShape - Patterns and Symmetry Publisher:Pluralsight Author:Matt Perez Duration:39m Level:Beginner

In this course, you are going to learn about the basics of creating Patterns and Symmetry in OnShape.
OnShape is a versatile browser-based 3D CAD platform. In this course, OnShape - Patterns and Symmetry, you will learn foundational knowledge you need to create basic patterns and symmetry. First, you will learn about sketch patterns. Next, you will discover feature patterns. Finally, you will explore how to create assemblies patterns. When you’re finished with this course, you will have a solid foundation when it comes to OnShape patterning and be on your way to creating your own amazing products!
Course Overview
Course Overview
0m
Sketch-based Patterns and Mirrors
Sketch Patterns and Mirror Introduction
1m
Sketch Creation
5m
Sketch Mirror Creation
4m
Sketch Linear and Circular Patterns
6m
Feature-based Patterns and Mirrors
Linear Feature Pattern
4m
Feature Mirror
2m
Linear Part Pattern
2m
Circular and Curve Driven Patterns
6m
Assembly Patterns
3m
Course Wrap Up
0m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 108.0MB Pluralsight OnShape - Patterns and Symmetry_git.ir.rar