مطالب پیشنهادی از سراسر وب

عملیاتی سازی راه حل های Microsoft Azure AI

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش شبکه (Computer network)

یادگیری ماشینی و پلتفرم (Azure Artificial Intelligence (AI به شما امکان می دهد از داده های موجود برای پیش بینی رفتارها، نتایج و ترندهای آینده استفاده کنید. در این دوره، عملیاتی سازی راه حل های Microsoft Azure AI؛ شما بر مفهوم عملیاتی سازی هوش مصنوعی در مایکروسافت آژور متمرکز خواهید شد.

در ابتدا، چرخه حیات یک مدل هوش مصنوعی (AI)، و ساخت این مدل در Azure Databricks و سرویس های Azure Machine Learning را بررسی خواهید کرد. سپس، نحوه استقرار مدل در ابزار کنترل ورژن آژور، Azure Devops و کانتینرسازی آن به نحوی که توسط کاربر نهایی بکار گرفته شود را کشف خواهید کرد.

در پایان، نحوه شناسایی نقاط ادغام با سایر سرویس های مایکروسافت و کانتینرهای مورد استفاده در آژور، شامل Azure Container Instances و سرویس های Azure Kubernetes را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری مایکروسافت آژور در تدوین استراتژی برای مدیریت کنترل ورژن یک راه حل هوش مصنوعی را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Operationalizing Microsoft Azure AI Solutions Author:Ifedayo Bamikole Duration:0:44:31 Level:Intermediate

Machine learning and the Azure Artificial Intelligence (AI) platform allow you to use existing data to forecast future behaviors, outcomes, and trends.
In this course, Operationalizing Microsoft Azure AI Solutions, you’ll focus on what it means to operationalize AI in Microsoft Azure.
First, you’ll go through the lifecycle of an AI model, creating the model in Azure Databricks and Azure Machine Learning Services.
Next, you’ll discover how to deploy the model into Azure’s version control tool, Azure Devops, and containerize it such that it can be used by the end user.
Finally, you’ll explore how to identify integration points with other Microsoft services and the containers used in Azure - Azure Container Instances and Azure Kubernetes Services.
When you’re finished with this course, you’ll have the skills and knowledge of Microsoft Azure needed to devise a strategy for managing version control of an AI solution.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس