مطالب پیشنهادی از سراسر وب

بهینه سازی آمار و ایندکس های SQL Server

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

نگهداری ایندکس، یک مبحث پیچیده و عامل حیاتی برای پایگاه داده ای با عملکرد صحیح است. در این دوره، بهینه سازی آمار و ایندکس های SQL Server؛ شما دانش بنیادین در نحوه نگهداری بی نقص پایگاه داده و ایندکس ها را فرا خواهید گرفت.

در ابتدا، با نگاهی بر نحوه استفاده از ایندکس ها توسط سیستم در طول زمان، ایندکس هایاز دست رفته و استفاده نشده را بررسی خواهید کرد. سپس، دلیل نیاز به نگهداری ایندکس ها، Rowstore، و Culumnstore و نحوه اجرای این عمل نگهداری به بهترین شکل را کشف خواهید کرد.

در پایان، نحوه اجرای نگهداری آمار که امکان دریافت اطلاعات مورد نیاز برای خلق برنامه های اجرایی مناسب توسط Query Optimizer تضمین می کند را یاد خواهید گرفت. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت لازم در نگهداری ایندکس برای اجرای روان پایگاه داده خود را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

بررسی اجمالی نگهداری ایندکس

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Optimizing SQL Server Statistics and Indexes Author:Gail Shaw Duration:0:00:00 Level:Advanced

Index maintenance is a complex topic, and one that's crucial for a well-performing database. In this course, Optimizing SQL Server Statistics and Indexes, you will learn foundational knowledge on how to keep your database and indexes well-maintained. First, you will explore missing and unused indexes, looking at how the indexes used by the system change over time. Next, you will discover why indexes, rowstore, and columnstore need maintenance and how to best perform that maintenance. Finally, you will learn how to perform statistics maintenance, allowing you to ensure that the Query Optimizer gets the information it needs to generate good execution plans. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of index maintenance needed to keep your database running smoothly.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس