مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Outlook 2019 Power Users

دسته بندی ها: آموزش اوت لوک (Outlook) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

جنبه های عمیق تر Outlook 2019 را بیاموزید و به پتانسیل کامل آن پی ببرید. شما در این دوره، آموزش خود را با Outlook 2019 پیش می برید. ابتدا یاد خواهید گرفت که چگونه مخاطبین و گروه های تماس را ایجاد و مدیریت کنید. سپس، نحوه چاپ کردن آیتم های Outlook (ایمیل ها، مخاطبین و تقویم ها) را مشاهده خواهید کرد. در پایان، نحوه سفارشی سازی تنظیمات Outlook و چگونگی انجام برنامه ریزی پیشرفته تر را خواهید فهمید. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش Outlook 2019 مورد نیاز را برای استفاده موفقیت آمیز از ویژگی های همکاری Outlook در یک محیط کسب و کار خواهید داشت (و آمادگی خود را برای امتحانات Microsoft Office ادامه می دهید.)

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Outlook 2019 Power Users Author:Heather Ackmann Duration:1:13:57 Level:Intermediate

Learn the deeper aspects of Outlook 2019 and realize its full potential. In this course, Outlook 2019 Power Users, you advance your training with Outlook 2019. First, you will learn how to create and manage both contacts and contact groups. Next, you’ll see how to print Outlook items (emails, contacts, and calendars). Finally, you’ll discover how to customize Outlook settings and how to perform more advanced scheduling. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Outlook 2019 needed to successfully use Outlook collaboration features in a business environment (and continue your preparation for the Microsoft Office exams.)

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس