مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش PCI DSS: ایمن سازی داده، سیستم ها و اپلیکیشن ها

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

نکته کلیدی در دستیابی به انطباق با PCI DSS، شناخت کامل هر یک از زیر نیازها و نحوه ارزیابی آنها است. در این دوره، PCI DSS: ایمن سازی داده، سیستم ها و اپلیکیشن ها، شما می آموزید که چگونه نیازمندی های PCI DSS از 3 تا 6 را تفسیر کرده و آنها را در سازمان خود اعمال کنید. ابتدا خواهید آموخت که چگونه PCI DSS می خواهد از داده cardholder ذخیره شده محافظت شود. در مرحله بعدی، شما نیاز به رمزگذاری داده cardholder در ترانزیت و به نیاز به محافظت از سیستم ها در برابر بدافزار پی خواهید برد. سپس، نگاهی به بزرگترین نیاز PCI DSS که توسعه و نگهداری سیستم ها و اپلیکیشن های امن است، می اندازید. سرانجام، شما به دیدگاه عملی مربوط به چهار مورد از ارزیابی کنندگان با تجربه PCI پی خواهید برد.
وقتی این دوره را به پایان رساندید، مهارت و دانش لازم را برای اعمال نیازمندی های PCI DSS 3 تا 6 در محیط سازمان و تعیین انطباق آن با خواسته های استاندارد خواهید داشت.

بررسی دوره

نیازمندی 4: رمزگذاری داده های cardholder منتقل شده

نیازمندی 6: مدیریت آسیب پذیری

نیازمندی 6 ادامه دارد: تغییر کنترل را در CDE

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight PCI DSS: Securing Data, Systems, and Applications Author:John Elliott Duration:3:16:30 Level:Intermediate

The key to achieving PCI DSS compliance is a thorough knowledge of each of the sub-requirements and how they will be assessed. In this course, PCI DSS: Securing Data, Systems, and Applications, you’ll learn how to interpret PCI DSS requirements 3 through 6 and apply them to your organization. First, you’ll learn how PCI DSS wants stored cardholder data to be protected. Next, you’ll explore the requirement to encrypt cardholder data in transit and the requirement to protect systems against malware. Then, you’ll take a look at the largest requirement in PCI DSS which is to develop and maintain secure systems and applications. Finally, you’ll discover practical insights about all four requirements from experienced PCI assessors.
When you’ve finished with this course, you'll have the skills and knowledge to apply PCI DSS requirements 3 through 6 to an organization’s environment and to determine whether it is compliant with the demands of the standard.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس