مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با نفوذ به شبکه ها برای +CompTIA PenTest

دسته بندی ها: آموزش تست نفوذ (Penetration Test) ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش کامپتیا (CompTIA) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اتصال دستگاه های محاسباتی به یکدیگر برای به اشتراک گذاری فایل ها و سایر منابع بطور حتم سهم عمده ای از فضای رایانه ای امروزی را تشکیل می دهد؛ اگرچه همان اتصالات شبکه خطر احتمالی را برای دستگاه ها و داده های ذخیره شده در آنها ایجاد می کند.

در این دوره، آشنایی با نفوذ به شبکه ها برای +CompTIA PenTest؛ شما توانایی بررسی تمام ابعاد زیرساخت شبکه برای کشف هرگونه نقطه ضعفی در طول تست نفوذ را کسب خواهید کرد.

در ابتدا، شباهت های مشترک شبکه ها که باعث ایجاد سطوح مختلف حمله می شوند را یاد خواهید گرفت. سپس، چگونگی ایجاد نقاط ورودی ممکن به یک شبکه، یا دست کم توانایی سرشماری سیستم ها برای داده های بیشتر به وسیله سرویس های مختلف شبکه را کشف خواهید کرد.

در پایان، کنکاش در حوزه تکنولوژی های بی سیم چه WiFi و چه Bluetooth یا حتی برخی از نقص های WPS را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت لازم برای تست کامل شبکه ها و دستگاه ها در طول عملیات تست نفوذ را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Penetrating Networks for CompTIA PenTest+ Author:Dale Meredith Duration:2:07:40 Level:Beginner

Connecting computing devices together to share files and other resources is certainly an essential part of today's computing landscape; however, the very act of connecting to networks introduces risk to the devices and the data stored on them. In this course, Penetrating Networks for CompTIA PenTest+, you will gain the ability to review all aspects of given network infrastructure to discover any weaknesses during a penetration test. First, you will learn about the similarities that all networks have in common that create different attack surfaces. Next, you will discover how different networking services can create possible entry points into a network or, at the least, the ability to enumerate systems for more data. Finally, you will explore how to look within the realm of wireless technologies whether it's basic WiFi or Bluetooth, or even some of the flaws of WPS. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge to thoroughly test networks and their devices during a penetration testing engagement.
.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس