مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ساخت Serverless Node Web API

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Web API ، دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این دوره با ویژگی های جدید برای Serverless و VSCode  جهت توسعه و اشکال زدایی اپلیکیشن های Serverless آشنا می شوید. همچنین مبانی Serverless، نحوه ایجاد Function App در VSCode، آپشن های استقرار، ایجاد web API با VSCode جهت ساخت  اپلیکیشن های Serverless  فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مرور دوره
 • شروع کار با Serverless
 • Serverless چیست؟
 • Function App چیست؟
 • ایجاد تابع سفارشی
 • ایجاد Function App در VSCode
 • ایجاد Read Endpoint و اشکال زدایی محلی
 • Read Heroes با استفاده از MongoDB API
 • ایجاد مسیر سفارشی
 • ایجاد Endpoint
 • ایجاد تابع و تست نرم افزار
 • آپشن های استقرار
 • Version Control
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Play by Play: Build a Serverless Node Web API Publisher:Pluralsight Author:Simona Cotin and John Papa Duration:1h 16m Level:Intermediate

In this course, you’ll learn how to build a web API and the advantages of doing that with Serverless.
Play by Play is a series in which top technologists work through a problem in real time, unrehearsed, and unscripted. In this course, Play by Play: Build a Serverless Node Web API, John Papa and Simona Cotin explore some of their favorite features and use cases for Serverless, along with VSCode you can use to develop and debug your serverless applications. Learn the basics of Serverless, how to create a functioning App inside VSCode, and options for deployment. By the end of this course, you’ll have a clear insight on how to build a web API with VSCode you can use to develop serverless applications.
Course Overview
0m 57s
Course Overview
0m 57s
Getting Started with Serverless
22m 0s
What Is Serverless?
2m 46s
Getting Started
3m 50s
What Is a Function App?
3m 13s
Custom Function Creation
6m 29s
Scenario: Migrate an Existing Node Express API to Serverless
5m 39s
Explore Local Development and Create First Endpoint
35m 47s
Creating a Function App Inside VSCode
3m 46s
Build Read Endpoint and Debug Locally
4m 36s
Read Heroes Using MongoDB API
9m 42s
Create Custom Route
6m 56s
Build Create Endpoint
4m 6s
Build Update Endpoint
3m 1s
Build Delete Endpoint
3m 37s
Publish Function and Test Application
9m 1s
Publishing Functions to the Cloud
5m 32s
Make Your App Work
3m 29s
Deployment Options
9m 12s
Version Control
3m 16s
Setting up Continuous Deployment
4m 32s
Next Steps
1m 23s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 397.0MB Pluralsight Play by Play Build a Serverless Node Web API_git.ir.rar