در این دوره با ویژگی های جدید برای Serverless و VSCode  جهت توسعه و اشکال زدایی اپلیکیشن های Serverless آشنا می شوید. همچنین مبانی Serverless، نحوه ایجاد Function App در VSCode، آپشن های استقرار، ایجاد web API با VSCode جهت ساخت  اپلیکیشن های Serverless  فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مرور دوره
 • شروع کار با Serverless
 • Serverless چیست؟
 • Function App چیست؟
 • ایجاد تابع سفارشی
 • ایجاد Function App در VSCode
 • ایجاد Read Endpoint و اشکال زدایی محلی
 • Read Heroes با استفاده از MongoDB API
 • ایجاد مسیر سفارشی
 • ایجاد Endpoint
 • ایجاد تابع و تست نرم افزار
 • آپشن های استقرار
 • Version Control