مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مجموعه Play by Play: آنچه همیشه می خواستید درباره Salesforce Logs بدانید اما از پرسیدن آن می ترسیدید

دسته بندی ها: آموزش های Salesforce ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

Play by Play، نام سریالی است که در آن تکنسین های برتر بر روی یک مشکل در بلادرنگ، بدون تمرین، و بدون دستورالعمل خاصی کار می کنند. در این دوره، مجموعه Play by Play: آنچه همیشه می خواستید درباره Salesforce Logs بدانید اما از پرسیدن آن می ترسیدید؛ مدرسان Christian Szandor Knapp و Don Robins شما را به یک تور بزرگ در یک مبحث ضروری و بی انتها - Salesforce Logs می برند.

آنها سؤال هایی از این قبیل را مطرح می کنند: چه نوع لاگ هایی وجود دارد؟ چگونه می توان فهمید در یک سازمان چه اتفاقی می افتد؟ چگونه می توانید از Salesforce Logs و ابزار فعلی برای رفع مشکل استفاده کنید؟ و چه چیزی Salesforce Logs را متفاوت می کند؟

آنها با Trace Flags ،Analysis View، نحوه استفاده بهینه از ابزارهای خط فرمان را به صورت عملی نشان می دهند و شما را با Apex Replay Debugging بر روی دستگاه محلی خود آشنا می کنند. آنها درباره محدودیت های فعلی پلتفرم بحث می کنند و دو رویکرد برای غلبه بر این محدودیت ها با ابزارهای سفارشی نشان می دهند.

بررسی اجمالی دوره

خلاصه و جمع بندی

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Play by Play: Everything You Always Wanted to Know About Salesforce Logs but Were Afraid to Ask Author:Don Robins, Christian Knapp Duration:1:54:08 Level:Beginner

Play by Play is a series in which top technologists work through a problem in real-time, unrehearsed, and unscripted. In this course, Play by Play: Everything You Always Wanted to Know About Salesforce Logs but Were Afraid to Ask, Christian Szandor Knapp and Don Robins take you on a grand tour of an essential, timeless topic - Salesforce Logs. They discuss questions like: What kind of Logs are there? How do you find out what is happening in an Org? How can you use Salesforce Logs and current tooling to fix an issue? And what makes Salesforce Logs different? They get hands-on with Trace Flags, the Analysis View, how to make efficient use of command-line tools, and introduce you to Apex Replay Debugging on your local machine. They discuss current limitations of the platform and show two approaches to how these limitations can be overcome with custom instrumentation.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس