مطالب پیشنهادی از سراسر وب

بررسی PowerShell متن باز در Linux و Mac

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه ، برنامه نویسی مک ، آموزش پاورشل (Powershell)

pluralsight-play-by-play-microsoft-open-source-powershell-on-linux-and-mac

در این ویدیو آموزشی ویژگی ها، امکانات و ابزارهای PowerShell متن باز در Linux و Mac بررسی می شود.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • Open Source PowerShell
 • معرفی
 • نحوه پیدا کردن V6 PowerShell و چگونگی کار کردن مجوز
 • چه طور باید شروع کرد
 • PowerShell در لینوکس/مک
 • آغاز به کار با پاورشل: cmdlet ها و دستورات لینوکس
 • کشف PowerShell: راهنمای PowerShell
 • PowerShell Pipeline: چگونه کار می کند
 • PowerShell Pipeline در عمل
 • PowerShell Pipeline: پیامدها برای مدیران لینوکس
 • نتیجه گیری
 • مقدمه ای بر PowerShell Remot
 • JEA در عمل
 • وظایف مشترک مدیریت لینوکس در PowerShell
 • کنترل از راه دور و ادغام Bash
 • تلاش برای مدیریت SQL Server از لینوکس
 • کنترل از راه دور مجازی
 • توابع پیشرفته
 • ایجاد توابع عمومی
 • ایجاد توابع پیشرفته مناسب و نوشتن cmdlet ها
 • وارد کردن و خروجی گرفتن از . CSV
 • about_Comment_Based_Help
 • خروجی متغیرها و پارامترهای مشترک
 • ایجاد و چک کردن ماژول
 • پیکربندی State مورد نظر (DSC)
 • مدیریت پیکربندی
 • ایجاد یک پیکربندی ساده
 • تنظیمات پیشرفته
 • راه اندازی یک زیرساخت مدیریت باز (OMI)
 • نتیجه گیری

عنوان دوره: Pluralsight Play by Play: Microsoft Open Source PowerShell on Linux and Mac

مدت دوره: 4 ساعت و 28 دقیقه

نویسنده: Jason Helmick و Jeffrey Snover و Anthony Nocentino

سطح: مقدماتی

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/play-by-play-microsoft-open-source-powershell-linux-mac

Pluralsight Play by Play: Microsoft Open Source PowerShell on Linux and Mac

Jason Helmick Jeffrey Snover Anthony Nocentino Beginner 4h 28m

Play by Play is a series where top technologists sit down for an unrehearsed, unscripted conversation about tools you use and scenarios you encounter. This is a special edition of Play by Play, exploring Open Source PowerShell -- PowerShell running on Linux and Mac. Author Jason Helmick sits down with the inventor of PowerShell, Jeffrey Snover, and Linux expert Anthony Nocentino, to dive deep into the features and functionality of PowerShell on Linux/Mac. You'll learn why this is such a breakthrough for Microsoft, how the journey to Open Source happened, and how pull requests and code governance will work in the Open Source model. You'll also learn the essentials of working with PowerShell on Linux and Mac, from cmdlets all the way to working with advanced functions and Desired State Configuration. By the end of this course, you'll be well-versed in working with PowerShell on Linux/Mac, and ready to start using PowerShell day to day.

Course Overview 2m 34s Open Source PowerShell 35m 50s Introduction 6m 1s Open Source PowerShell: It's About Customers 6m 43s Making PowerShell Open Source: Behind the Scenes 10m 22s Where to Find PowerShell v6 and How Licensing Works 5m 58s Code Governance 3m 51s How to Get Started 2m 53s PowerShell on Linux/Mac 1h 9m Getting Started with PowerShell: Cmdlets and Linux Commands 13m 24s Discovering PowerShell: PowerShell Help 12m 40s The PowerShell Pipeline: How it Works 15m 27s The PowerShell Pipeline in Action 15m 58s The PowerShell Pipeline: Implications for Linux Admins 10m 3s Conclusion 1m 39s PowerShell Remoting 43m 27s Introduction to PowerShell Remoting 5m 42s Remote Session Essentials 11m 1s PowerShell Remoting with Just Enough Administration (JEA) 9m 10s JEA in Action 14m 12s Conclusion 3m 20s Common Linux Management Tasks in PowerShell 25m 55s Powershell as Your Default Shell 9m 5s Remoting and Bash Integration 9m 38s Attempting to Manage SQL Servers from Linux 2m 37s Implicit Remoting 4m 33s Advanced Functions 41m 19s Creating Basic Functions 5m 40s How to Get Help: About_ topics 1m 47s Creating Proper Advanced Functions and Writing Cmdlets 13m 50s Importing and Exporting .CSV 5m 43s about_Comment_Based_Help 4m 15s Output Variables and Common Parameters 3m 47s Creating and Checking Modules 6m 14s Desired State Configuration (DSC) 49m 58s Configuration Management 6m 43s Creating a Simple Configuration 11m 13s Advanced Configurations 3m 26s Setting up a Open Management Infrastructure (OMI) 10m 4s Pushing a Simple Configuration from Windows to Linux 11m 54s Conclusion 6m 36s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Play by Play Microsoft Open Source PowerShell on Linux and Mac

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس