مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره Play by Play: پروتوتایپ راهکارهای UX در Salesforce با Playgrounds و Lightning Web Components

دسته بندی ها: آموزش یو ایکس (UX) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

Play by Play سریالی است که در آن تکنسین های برتر با مشکلی در زمان واقعی، بدون تمرین و بدون نسخه کار می کنند. در این دوره، Hughes و Don Robins در مورد نحوه انتقال پروتوتایپ های ایجاد شده با Kit Salesforce Design System Starter Kit در Composite" Lightning Web Components in a Playground" بحث می کنند. سپس Lightning Web Components ایجاد شده در Playground به یک سازمان Salesforce با اضافه شدن قابلیتی برای بازیابی و دستکاری داده ها منتقل می شوند. با پایان این دوره، توسعه دهندگان می توانند قبل از ایجاد راهکار در یک سازمان Salesforce، در تیم هایی برای ساخت پروتوتایپ و توافق بر روی عملکرد کار کنند.

بررسی دوره

خلاصه و جمع بندی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Play by Play: Prototyping UX Solutions in Salesforce with Playgrounds and Lightning Web Components Author:Don Robins, Barry Hughes Duration:2:27:17 Level:Intermediate

Play by Play is a series in which top technologists work through a problem in real time, unrehearsed, and unscripted. In this course, Play by Play: Prototyping UX Solutions with Playgrounds and Lightning Web Components, Barry Hughes and Don Robins discuss how to migrate prototypes created with the Salesforce Design System Starter Kit into ‘Composite’ Lightning Web Components in a Playground. The Lightning Web Components created in the Playground are then migrated to a Salesforce org with functionality added to retrieve and manipulate data. By the end of this course, developers will be able to work in teams to prototype and agree on functionality before developing solutions in a Salesforce org.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس