مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش برنامه نویسی پیشرفته سمت سرور PostgreSQL

دسته بندی ها: آموزش پستگرس‌ کیوال (PostgreSQL) ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

pluralsight-postgresql-advanced-server-programming

با مشاهده این دوره ی آموزشی یاد می گیرید که چطور برنامه نویسی سمت سرور دیتابیس های PostgreSQL را انجام دهید. در این مجموعه با Trigger ها ، Rule ها و Procedural Language در PostgreSQL آشنا شده و برنامه نویسی عملی آن ها را یاد می گیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • PostgreSQL و فیلیپ فلاپ ها
 • انواع Trigger
 • انواع Trigger – جدول
 • نکاتی در مورد Trigger
 • تمامیت داده ها با محرک
 • اعتبار تمامیت داده ها با محرک
 • حسابرسی اطلاعات با محرک
 • حسابرسی اعتبار داده ها با فیلیپ فلاپ ها
 • PostgreSQL و قوانین و جایگزین
 • انواع قانون
 • نکاتی در مورد قانون
 • قوانین و نمایش ها برای انتخاب
 • نمایش برای SELECT
 • قوانین و نمایش ها برای جدول
 • PostgreSQL و: یک زبان برنامه سازی
 • انواع PLS
 • مزایای PL / شاخه pgsql
 • ساختار PL / شاخه pgsql
 • مبانی زبان برنامه سازی
 • روش و خطا
 • و ...

عنوان دوره: Pluralsight PostgreSQL: Advanced Server Programming

مدت دوره: 2 ساعت و 14 دقیقه

نویسنده: Pinal Dave

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/postgresql-advanced-server-programming
Pluralsight PostgreSQL: Advanced Server Programming

Pinal Dave 2h 14m Intermediate

PostgreSQL is one of the most advanced and popular open-source databases out there. If you're a database developer looking to expand your skills and understanding of triggers, rules, and procedural language in PostgreSQL, this course is for you.

Course Overview 1m 11s Course Overview 1m 11s Introduction 7m 11s Introduction 7m 11s PostgreSQL: Triggers 35m 20s Introduction 0m 42s What Is Trigger? 1m 16s Types of Trigger 3m 7s Types of Trigger - Table 1m 8s Notes on Trigger 2m 5s Real World Scenario Setup 1m 3s Data Integrity with Triggers 1m 34s Demo: Data Integrity with Triggers 6m 27s Demo: Validating Data Integrity with Triggers 4m 14s Data Auditing with Triggers 1m 33s Demo: Data Auditing with Triggers 6m 2s Demo: Validating Data Auditing with Triggers 4m 22s Summary 1m 42s PostgreSQL: Rules and Alternatives 43m 5s Introduction 1m 25s What Is Rule? 1m 7s Types of Rule 1m 31s Notes on Rule 1m 8s Real World Scenario 1m 33s Rules and Views for SELECT 1m 34s Demo: Rule for SELECT Setup 3m 36s Demo: Rule for SELECT 8m 29s Demo: View for SELECT 3m 28s Rules and Views for Table Modification 1m 30s Demo: Rule for Table Modification Setup 2m 12s Demo: Rule for Table Modification 5m 45s Demo: Trigger for Table Modification 6m 9s Real World Scenario Conclusion 1m 53s Summary 1m 38s PostgreSQL: Procedural Languages 41m 45s Introduction 1m 31s What Are Procedural Languages? 1m 14s Types of PLs 3m 23s PL/pgSQL Design Goals 1m 59s PL/pgSQL Advantages 2m 50s Structure of PL/pgSQL 1m 40s Real World Scenario 1m 20s Basics of Procedural Languages 0m 51s Demo: Basics of Procedural Languages - Task 1 5m 38s Demo: Basics of Procedural Languages - Task 2 5m 8s Demo: Basics of Procedural Languages - Task 3 2m 17s Procedure and Error 1m 35s Demo: Procedure and Error 5m 47s Procedure and Control Structure 0m 48s Demo: Procedure and Control Structure 3m 58s Summary 1m 36s PostgreSQL: Summary 6m 5s Introduction 6m 5s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight PostgreSQL Advanced Server Programming

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 264.0MB Pluralsight PostgreSQL Advanced Server Programming_git.ir.rar