مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آماده شدن برای ARE Vol 5 : مستندسازی و توسعه پروژه

دسته بندی ها: آموزش مدیریت پروژه ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

این دوره از مرحله ساخت سند با آموزش هایی از روش های مستند سازی، تضاد ها و تناسب های مهندسی پیروی می کند، و به شما محدوه آزمون را آموزش خواهد داد.

در این دوره، یاد می گیرید که میزان درک داوطلب ها را از منابع احتمالی موجود در آزمون بسنجید، و خواهید فهمید که چگونه می توان مطالعاتی گسترده و در عین حال کارآمد داشت. مفاهیم مهندسی که با ملاحظات معماری تلفیق می شوند بسیار مهم هستند، و موارد زیادی از مسئولیت های حرفه ای معمار به طور کامل مورد بحث قرار می گیرند. در ابتدا به یکپارچه سازی سیستم های ساختمان با طراحی معماری می پردازید.

سپس در مورد برآورد سیستم و تشریح جزییات شرایط معماری یاد می گیرید. در آخر، تمرین های استاندارد در تهیه اسناد ساختمان را انجام می دهید.

در انتهای این دوره، شما یاد می گیرید که چگونه از منابع و دانش خود برای گذراندن آزمون استفاده کنید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Prepare for the ARE Vol. 5: Project Development & Documentation Author:Kevin Griendling Duration:6h 17m

This course will emulate the construction document phase, with lessons on documentation methods, engineering conflicts and coordination, and teaching how to understand the exam’s scope. In this course, Prepare for the ARE Vol. 5: Project Development & Documentation, you'll learn to calibrate each candidate's understanding of what material may be encountered on the exam, and how best to cast a wide, yet efficiently shallow net in studies. Engineering concepts combined with architectural coordination consideration are paramount, and numerous facets of an architect’s professional responsibilities are discussed thoroughly. First, you'll explore the integration of building systems into the architectural design. Next, you'll learn about system sizing and detailing the architectural condition. Finally, you'll discover the standard practices of construction documents preparation. By the end of this course, you'll understand how to leverage your knowledge and resources to see a pass on exam day.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس