مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آماده سازی داده ها برای مهندسی ویژگی و یادگیری ماشینی در مایکروسافت آژور

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، علم داده (Data Science)

داده ها از منابع مختلفی بدست می آیند. بنابراین وقتی به آنها متصل می شوید، به صورت طبیعی متناقض هستند. در این دوره، آماده سازی داده ها برای مهندسی ویژگی و یادگیری ماشینی در مایکروسافت آژور؛ شما سفر می کنید به جایی که داده هایی وجود دارند که برای یادگیری ماشینی نامناسب هستند و می بایست با استفاده از ماژول های مختلف در Azure Machine Learning شروع به پاک سازی و پیش پردازش داده ها کنید.

در ابتدا، نحوه راه اندازی داده ها و فضای کار در Azure Machine Learning را یاد خواهید گرفت. سپس، نقش مهندسی ویژگی در یادگیری ماشینی را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه شناسایی مشکلات خاص در سطح داده برای مدل های یادگیری ماشینی را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما یک مجموعه داده تمیز با ماژول های یادگیری ماشینی آژور در اختیار دارید که آماده است مدل های یادگیری ماشینی آماده تولید ایجاد کند.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Preparing Data for Feature Engineering and Machine Learning in Microsoft Azure Author:Ravikiran Srinivasulu Duration:2:19:41 Level:Beginner

Data comes from many different sources. So when you join them, they are naturally inconsistent. In this course, Preparing Data for Feature Engineering and Machine Learning in Microsoft Azure, you will be taken on a journey where you begin with data that's unsuitable for machine learning and use different modules in Azure Machine Learning to clean and preprocess the data. First, you will learn how to set up the data and workspace in Azure Machine Learning. Next, you will discover the role of feature engineering in machine learning. Finally, you will explore how to Identify specific data-level issues for machine learning models. When you’re finished with this course, you will have a clean dataset processed with azure machine learning modules that’s ready to build production-ready machine learning models.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس