پیشنهاد فرادرس

آموزش جلوگیری از حلقه های سوئیچینگ و پیکربندی فن آوری های پیچیده در ArubaOS-Switch

دسته بندی ها: آموزش سیسکو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

ArubaOS-Switch یک جایگزین برای دستگاه های Cisco IOS است و یادگیری نحوه حل حلقه های لایه 2، پیکربندی پرتوکل های کشف لایه 2، درک مفاهیم مسیریابی ساده لایه 3 مهارت های عالی برای همه تکنسین های شبکه و مهندسان می باشند. در این دوره با نحوه پیکربندی پروتکل spanning-tree، فعال کردن مسیریابی لایه 3 روی دستگاه های سوئیچ ArubaOS، پیکربندی و بررسی مسیریابی استاتیک و مسیریابی ساده RIP و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • انتخاب و پیکربندی پروتکل spanning-tree
  • دستورات STP اضافی، مسائل مربوط به STP و انتخاب ها
  • مقدمه ای بر پروتکل های کشف لایه 2
  • پیکربندی رابط های مجازی سوئیچ شده
  • محتویات و مسیریابی آی پی
  • Spanning Tree
  • آدرس های IP و مسیریابی ساده IP
  • VSF و Backplane Stacking
  • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Preventing Switching Loops and Configuring Complex Technologies on ArubaOS-Switch Publisher:Pluralsight Author:Leigh Bogardis Duration:1h 37m Level:Intermediate

This course covers everything from spanning tree protocol, through link layer discovery protocol, into layer 3 switched virtual interfaces, static routing and RIP routing, and more, all on ArubaOS-switch devices.
ArubaOS-Switch is an alternative to the ubiquitous Cisco IOS devices, and learning how to resolve layer 2 loops, configure layer 2 discovery protocols, and understander simple layer 3 routing concepts are great skills to have for all network technicians and engineers. In this course, Preventing Switching Loops and Configuring Complex Technologies on ArubaOS-Switch, you will learn foundational knowledge/gain the ability to configure and verify layer 2 loop prevention protocols and simple layer 3 routing. First, you will learn how and what spanning-tree protocol to configure. Next, you will discover how to enable layer 3 routing on the ArubaOS-switch devices. Finally, you will explore how to configure and verify both static routing and simple RIP routing. When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge of spanning-tree, layer 2 discovery protocols, and simple layer 3 routing needed to configure and verify ArubaOS-Switch devices and interwork them with Cisco IOS devices.
Course Overview
Course Overview
1m
Choosing and Configuring Spanning Tree Protocol
Course and Module Introduction
2m
Spanning Tree Recap
3m
Rapid STP, Multiple STP, and RPVST+
2m
Additional STP Commands, STP Issues, and Choices
3m
Demo: No Spanning Tree
6m
Demo: Rapid-PVST
7m
Demo: Multiple Spanning Tree
11m
Demo: IOS Interworking and Summary
9m
Deploying Layer 2 Discovery Protocols
Introduction to Layer 2 Discovery Protocols
2m
Demo: Configuring and Exploring Layer 2 Discovery Protocols
4m
Command Recap on Layer 2 Discovery Protocols
1m
Configuring Layer 3 Addressing on a Layer 2 Device
Configuring Switched Virtual Interfaces
5m
Using Simple Routing Protocols on a Layer 2 Device
Contents and IP Routing
2m
Demo: Static Routing
9m
Demo: RIP Routing and Summary
9m
VSF and Backplane Stacking
Backplane and Frontplace Stacking Theory and Commands
5m
Summary
Spanning Tree Recap
3m
Layer 2 Discovery Protocols
1m
IP Addresses and Simple IP Routing
2m
Stacking and Final Summary
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 207.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Preventing Switching Loops and Configuring Complex Technologies on ArubaOS-Switch_git.ir.rar