مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش برنامه نویسی فاکتورها و بردارهای R

دسته بندی ها: آموزش R ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

R یک زبان برنامه نویسی محبوب برای محاسبات آماری است. شما در این دوره، دانش بنیادی در مورد نوع داده ها و ساختارهای موجود درون R را به دست می آورید. ابتدا برخی از متداول ترین نوع داده ها و ساختار داده های مورد استفاده در R را خواهید آموخت، سپس به بررسی همه انواع داده ها و ساختارها در R می پردازیم و بعد به صورت عمیق تر به ساختار داده های خاص بردارها و فاکتورها خواهیم پرداخت. در پایان، خواهیم فهمید که چگونه با بردارها و فاکتورهایی از جمله دسترسی، افزودن و از بین بردن عناصر، استفاده و درک اجبار و انجام عملیات مشترک بر روی بردارها و فاکتورها، برنامه نویسی و کار می کنیم.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Programming R Vectors and Factors Author:Justin Flett Duration:1:08:40 Level:Beginner

R is a popular programming language for statistical computing. In this course, Programming R Vectors and Factors, you will gain foundational knowledge of all data types and structures within R. First, you will learn some of the most commonly used data types and data structures used in R. Then, we will explore all of the data types and structures in R. Next, we will dive deeper into the specific data structures of vectors and factors. Finally, we will discover how to program and work with vectors and factors including accessing, adding and removing elements, using and understanding coercion and performing common operations on vectors and factors.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس