تبلیغات

آموزش مبانی مدیریت پروژه برای مدیران

دسته بندی ها: آموزش مدیریت پروژه ، آموزش اسکرام (Scrum) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Agile ، آموزش کسب و کار (Business)

این دوره، مبانی مدیریت پروژه برای مدیرانی که کار آنها مدیر پروژه نیست و می خواهند مدیریت پروژه را شروع کنند مناسب است. در طول این دوره، سناریوهای مدیریت روزمره پروژه را فرا خواهید گرفت تا بدانید با هر کدام از متدهای مدیریت پروژه، کدام نوع از پروژه ها به خوبی پیش می روند. شما کار خود را با استفاده از متدهای سنتی از جمله آبشاری، روش مسیر بحرانی (CPM) و مدیریت پروژه زنجیره بحرانی (CCPM) شروع می کنید. در مرحله بعد، شما مدیریت پروژه چابک از جمله (Scrum ، Kanban ، Extreme Programming (XP و فریمورک APF را پیاده سازی خواهید کرد. سپس، شما شروع به استفاده از متدهای مبتنی بر فرآیند از جمله Lean و Six Sigma می کنید. همچنین مدیریت تغییر از جمله متدولوژی وقایع زنجیره ای (ECM) و مدیریت پروژه شدید (XPM) را یاد خواهید گرفت. در آخر، شما می توانید نحوه استفاده از PMI / PMBOK را یاد بگیرید.

معرفی دوره

یادگیری مدیریت پروژه

انتخاب متد مناسب مدیریت پروژه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Project Management Basics for Non-project Managers Author:Shelley Benhoff Duration:2h 6m

This course, Project Management Basics for Non-project Managers, is for any manager (or aspiring manager) who is starting out in project management. Throughout this course, you will be presented with everyday project management scenarios to show what types of projects work well with each project management method. You will begin by applying traditional methodologies including Waterfall, Critical Path Method (CPM), and Critical Chain Project Management (CCPM). Next, you will be implementing agile project management including Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), and Adaptive Project Framework (APF). Then, you will begin using process-based methodologies including Lean and Six Sigma. Next, you will learn practicing change management including Event Chain Methodology (ECM) and Extreme Project Management (XPM). Finally, you will learn how to utilize PMI/PMBOK. By the end of this course, you will be able to choose the right project management methodology for your team and your types of projects.

پیشنهاد فرادرس