مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تامین و مدیریت AWS Storage Gateway

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

انتخاب بین اتصال با تاخیر کم به داده های شما و ماندگاری ابر می تواند دشوار باشد، اما AWS Storage Gateway با ارائه یک پیاده سازی هیبرید-ابر برای مرکز داده شما، بهترین های هر دو جهان را فراهم می کند. شما در این دوره، با نحوه پیکربندی سه نوع مختلف دروازه های ذخیره سازی: فایل، حجم و tape آشنا خواهید شد. ابتدا، تهیه و مدیریت هر نوع Gateway را پوشش خواهیم داد. سپس، نحوه اتصال به هر نوع Gateway از کلاینت های مختلف را کشف خواهید کرد. در پایان، معیارهای ارائه شده توسط AWS را بررسی خواهید کرد تا بتوانید یک نمونه Gateway ذخیره سازی را برای سازمان خود مدیریت کنید. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش لازم برای پیاده سازی و پیکربندی نمونه AWS Storage Gateway را برای مرکز داده خود خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Provisioning and Managing AWS Storage Gateway Author:David Tucker Duration:2:32:28 Level:Intermediate

Choosing between the low latency connection to your data and the durability of the cloud can be difficult, but AWS Storage Gateway provides the best of both worlds by providing a hybrid-cloud implementation for your data center. In this course, Provisioning and Managing AWS Storage Gateway, you will learn how to configure the three different types of storage gateways: file, volume, and tape. First, we will cover the provisioning and management of each gateway type. Next, you will discover how to connect to each gateway type from different clients. Finally, you will explore the metrics provided by AWS to enable you to administer a storage gateway instance for your organization. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge to implement and configure an AWS Storage Gateway instance for your data center.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس