مطالب پیشنهادی از سراسر وب

بهترین شیوه های پایتون برای کیفیت کد

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا برای توسعه هر سطح پایتون به مهارت های اصلی نیاز دارید؟ شما در این دوره، تعدادی از بهترین شیوه ها را یاد خواهید گرفت که به شما در بهبود کیفیت کد پایتون کمک می کنند. ابتدا دستورالعمل های قالب بندی کد به نام Pep8 را بررسی خواهید کرد. سپس، مستندات زیبا و قابل انتشار را با استفاده از docstrings Python و ابزاری به نام Sphinx ایجاد خواهید کرد. در پایان، نحوه بهبود قابلیت نگهداری و جلوگیری از خطا را با افزودن type hints به کد خود بررسی خواهید کرد. با پایان این دوره، شما می توانید کدهای واضح تر، خواناتر و قابل نگهداری بیشتری را با مستندات بهتر بنویسید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Python Best Practices for Code Quality Author:Reindert-Jan Ekker Duration:1:10:55 Level:Intermediate

In need of core skills for any level python development? In this course, Python Best Practices for Code Quality, you will learn a number of best practices that will help you improve the quality of your Python code. First, you will discover the guidelines for formatting code called Pep8. Next, you will create beautiful and publishable documentation with Python docstrings and a tool called Sphinx. Finally. you will explore how to improve maintainability and prevent errors by adding type hints to your code. By the end of this course, you will be able to write clearer, more readable and more maintainable code with better documentation.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس