مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خواندن کد ++Legacy C

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

از آنجا که ++C برای چندین دهه وجود داشته است، تعداد زیادی کد قدیمی دارد که با کلمات کلیدی، توابع کتابخانه و شیوه هایی نوشته شده است که امروزه در ++C مدرن استفاده نمی شود. شما در این دوره، توانایی مطالعه و درک آن کدهای قدیمی را به دست خواهید آورد. ابتدا یاد می گیرید کدی را بخوانید که با آرایه های سبک C و رشته های سبک C کار می کند. سپس، ماکروها، انواع تایپ و برخی دیگر از سختارهای قدیمی را بررسی خواهید کرد. در پایان، نحوه خواندن و درک فراخوانی های printf، از جمله فرمت string را کشف خواهید کرد. پس از اتمام این دوره، مهارت ها و دانش ++C قدیمی را برای درک و نگهداری این کد قدیمی خواهید داشت.

بررسی دوره

ماکرو ها، کلمات کلیدی قدیمی، اشاره گرهای بیشتر و Printf

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Reading Legacy C++ Author:Kate Gregory Duration:0:59:14 Level:Intermediate

Because C++ has existed for decades, there is a lot of old code out there written with keywords, library functions, and practices that are just not used in modern C++. In this course, Reading Legacy C++, you will gain the ability to read and understand that old code. First, you will learn to read code that works with C-style arrays and C-style strings. Next, you will discover macros, typedefs, and some other old constructs. Finally, you will explore how to read and understand calls to printf, including format strings. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of legacy C++ needed to understand and maintain this old code.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس